Projektet Muutos II | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Projektet Muutos II

I projektet Muutos II undersöks ordnandet av rehabiliteringstjänster som grundar sig på ett registreringsförfarande samt i vilken mån de nya servicebeskrivningarna förverkligas i FPA:s rehabiliteringstjänster. Projektet genomförs åren 2020–2023.

Forskningshelheter

Projektet Muutos II består av två olika forskningshelheter:

De undersökningar som ingår i projektet är implementeringsundersökningar och i dem tillämpas flera synvinklar och metoder.

Projektet Muutos II producerar information som rehabiliteringsaktörerna kan tillämpa i sin verksamhet. Den här informationen lämpar sig särskilt för utvecklingen och ordnandet av FPA-rehabilitering, t.ex. kan den utnyttjas i samband med försöket med registreringsförfarande. Med hjälp av den information som fås genom forskningsprojektet stöder man verkställandet av reformerna som gäller ordnande av FPA-rehabilitering samt stärker den evidensbaserade rehabiliteringsverksamheten.

Indelningen av Muutos II-projektet i forskningshelheter och delstudier. I övre kanten finns en cirkel som representerar Muutos II-projektet och där projektets målsättning beskrivs. Den streckade linjen kring cirkeln ger uttryck för den flermetodsforskning som genomförs utgående från flera olika perspektiv och som är gemensam för forskningshelheterna inom projektet. De mindre cirklarna representerar forskningshelheterna. Invid den cirkel som representerar undersökningen om NUOTTI-coachningen sammanfattas kort forskningsområdena för undersökningens delstudier. Från den cirkel som representerar REKKU-undersökningen går två streck till två mindre cirklar som beskriver delstudierna inom den forskningshelheten.

Kontaktuppgifter

Riitta Seppänen-Järvelä, forskningschef
Ismo Ukkola, forskare
E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi