Anvisningar som gäller kurser | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Anvisningar som gäller kurser

Läs anvisningarna om rehabiliteringskurser.

Senareläggning, inställande eller byte av kurser

Du kan senarelägga eller ställa in en kurs om den skulle få färre deltagare än det fastställda minimiantalet. Du kan genomföra kursen om den får minst 3 deltagare.

Minimiantalet deltagare är

 • 9 deltagare på kurser som är avsedda för 12 klienter
 • 7 deltagare på kurser som är avsedda för 10 klienter
 • 6 deltagare på kurser som är avsedda för 9–8 klienter
 • 4 deltagare på kurser som är avsedda för 6–7 klienter
 • 3 deltagare på kurser som är avsedda för 4–5 klienter.

Om det till någon kurs inte har anmälts en enda deltagare, kan du ställa in den tidigast 2 månader och senast 2–3 veckor innan den skulle inledas.

Du kan ställa in en kurs tidigast 3 veckor innan den skulle inledas om det har anmälts deltagare till den, men färre än minimiantalet.

Du kan senarelägga en kurs så att den inleds senare samma år. Kursen måste inledas samma kalenderår, men en del av den kan också förläggas till följande år. Meddela genast klienterna att tidsschemat har ändrats och kontrollera att ändringen passar dem. 

Om det nya tidsschemat inte passar en klient ska du

 1. uppmana hen att kontakta FPA:s kundservice, tfn 020 692 225 (svenska) eller 020 692 205 (finska)
 2. meddela detta på FPA:s myndighetslinje, tfn 020 692 239 (svenska) eller 020 692 235 (finska).

Korrigera tidschemat för kursen i rehabiliteringskurssystemet. Om du inte kan ändra tidsschemat ska du meddela det per e-post på adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.

Meddela genast klienterna att kursen är inställd, så att de inte köper resebiljetter i onödan. FPA ersätter inte kostnaderna för resebiljetter om rehabiliteringen inte genomförs. 

Meddela också FPA:s myndighetslinje att kursen är inställd, tfn 020 692 239 (svenska) eller 020 692 235 (finska). Detta är viktigt för att FPA ska kunna dra in klienternas beslut.

Skicka dessutom ett e-postmeddelande om att kursen är inställd till adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi. Då annullerar FPA kursen i kurssystemet.

Läs anvisningen nedan om du har för avsikt att ställa in en kurs för vilken FPA fattar besluten centraliserat. Följande kurser omfattas av centraliserat beslutsfattande hos FPA:

 • OPI-kurser
 • ADHD-kurser
 • kurser för personer med lindrig eller medelsvår autismspektrumstörning
 • kurser för personer med tidig eller svår autismspektrumstörning
 • kurser för personer med specifik språkstörning.

Meddela genast klienterna att kursen är inställd, så att de inte köper resebiljetter i onödan. FPA ersätter inte kostnaderna för resebiljetter om rehabiliteringen inte genomförs.

Meddela också den person som utsetts till kontaktperson vid FPA (fornamn.efternamn@fpa.fi) att kursen är inställd. Detta är viktigt för att FPA ska kunna dra in klienternas beslut.

Skicka dessutom ett e-postmeddelande om att kursen är inställd till adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi. Då annullerar FPA kursen i kurssystemet.

Ring inte myndighetslinjen för att meddela att kursen är inställd.

Meddela genast klienterna att kursen är inställd, så att de inte köper resebiljetter i onödan. FPA ersätter inte kostnaderna för resebiljetter om rehabiliteringen inte genomförs.

Meddela också den person som utsetts till kontaktperson vid FPA (fornamn.efternamn@fpa.fi) att kursen är inställd. Detta är viktigt för att FPA ska kunna dra in klienternas beslut.

Skicka dessutom ett e-postmeddelande om att kursen är inställd till adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi. Då annullerar FPA kursen i kurssystemet.

Ring inte myndighetslinjen för att meddela att kursen är inställd.

Meddela genast klienterna att rehabiliteringen är inställd, så att de inte köper resebiljetter i onödan. FPA ersätter inte kostnaderna för resebiljetter om rehabiliteringen inte genomförs.

Meddela också den aktör som har ansökt om kursen, till exempel klientens företagshälsovård eller fackförbund, att kursen är inställd. Du ska också meddela FPA:s myndighetslinje att kursen är inställd, tfn 020 692 239 (svenska) eller 020 692 235 (finska). Detta är viktigt för att FPA ska kunna dra in klienternas beslut.

Skicka dessutom ett e-postmeddelande om att kursen är inställd till adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi. Då annullerar FPA kursen i kurssystemet.
 

Senast ändrad 23.2.2024