Serviceproducenter för taxiresor | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Serviceproducenter och chaufförer som sköter taxiresor som ersätts av FPA

På den här sidan finns information för serviceproducenter och chaufförer om taxiresor som ersätts av FPA.

I varje landskap finns det två serviceproducenter som ordnar de taxiresor som ersätts av FPA. Kunden kan själv välja hos vilken av de två serviceproducenternas beställningscentraler han eller hon beställer taxi.

FPA ersätter kundens taxiresa endast om resan har beställts via en beställningscentral som har ingått avtal om direktersättning med FPA.

Beställningscentralens uppgifter

Beställningscentralerna tar emot beställningar av taxiresor som ersätts av FPA, samordnar, förmedlar, ordnar och övervakar resorna samt sköter betalningsrörelsen och rapporteringen. Vidare förmedlar beställningscentralen till chauffören uppgifter om resan och sådant som ska beaktas i samband med transporten.

När kunden ringer för att beställa taxi kommer man, om kunden så vill, överens om till vilket nummer ett sms om att beställningen är godkänd ska skickas. I textmeddelandet står det också på vilket telefonnummer chauffören nås.

Beställningscentralen ger information om anlitandet av bekant taxi

På beställningscentralens webbplats ska det finnas information om hur kunden ska gå till väga för att få en bekant taxi. Alternativt kan beställningscentralen ge anvisningar per telefon, då kunden kontaktar beställningscentralen angående bekant taxi.

Som bekant taxi kan anlitas endast en sådan chaufför som har ett avtal med en beställningscentral som har ingått ett avtal om direktersättningsförfarande med FPA.

Läs mer om bekant taxi (Privatpersoner)

Beställningscentralerna enligt landskap

Se beställningscentralerna och de regionala beställningsnumren (Privatpersoner).

Chauffören får uppgifter om resan från beställningscentralen

Chauffören ska beakta de uppgifter gällande resan som beställningscentralen gett.

Chauffören tar ut en självriskandel för resan i enlighet med uppgifterna från beställningscentralen. Om kundens årliga självriskandel har nåtts eller om kunden har en elektronisk betalningsförbindelse eller en betalningsförbindelse i pappersform som beviljats i samband med utkomststöd, tar chauffören inte ut någon självriskandel.

Läs mer

Senast ändrad 29.9.2023

Vad tycker du om sidan?