Transportserviceproducenter | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Transportserviceproducenter

FPA ersätter en taxiresa om den har beställts via en beställningscentral som har ingått avtal om direktersättning med FPA. I varje landskap finns det två serviceproducenter som ordnar de taxiresor som ersätts av FPA.

FPA ersätter kostnader för transporter inom den prehospitala akutsjukvård som välfärdsområdena ansvarar för. Dessutom ersätter FPA kostnader för icke-brådskande sjuktransport.

Aktuellt

Fler nyheter