Så här beställer du taxi åt kunden | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här beställer du taxi åt kunden

Hälso- och sjukvårdsenheter beställer taxi åt kunderna via beställningscentralerna för det egna landskapet, på de beställningsnummer som är avsedda för hälso- och sjukvården.

I varje landskap finns det två beställningscentraler som ordnar de taxiresor som ersätts av FPA. Kunden väljer själv från vilkendera beställningscentralen taxin beställs.

Beställ taxi genast då du vet när kunden ska åka hem.

Så här beställer du FPA-taksi åt en kund - anvisning för hälso- och sjukvården (pdf).

Fyll i ett intyg för reseersättning

Kunden behöver ett intyg för reseersättning (blankett SV 67r) när han eller hon ansöker om ersättning för en taxiresa.

Blanketten ska alltid fyllas i av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, inte av kunden själv.

Om du beställer taxi åt kunden för en enskild tur- eller returresa behöver kunden inte något intyg, utan beställningssamtalet motsvarar intyget.

Läs mer om intyget SV 67r.

Beställ alltid taxi via beställningscentralen

För att taxiresan ska ersättas av FPA ska den alltid beställas via en beställningscentral som har ingått direktersättningsavtal med FPA. Om du beställer taxi på annat sätt betalar kunden själv hela priset för resan.

FPA kan inte betala reseersättning för taxi som beställts på annat sätt.

Uppgifter som ska uppges vid beställningssamtalet

I samband med beställningssamtalet efterfrågas bland annat följande uppgifter:

  • kundens namn och personbeteckning
  • tidpunkten för när kunden får åka hem och vart han eller hon ska åka (kom i håg att kontrollera vilken den rätta adressen är)
  • var taxin ska avhämta kunden
  • vilken typ av fordon kundens hälsotillstånd kräver (taxi, lättillgängligt fordon, rullstolstaxi, bårtaxi)
  • annat som chauffören behöver känna till: eventuella hjälpmedel som tas med i bilen, huruvida kunden har en följeslagare, huruvida kunden ska besöka apoteket eller avhämta ett hjälpmedel vid hälsovårdscentralen på vägen hem
  • på vilket telefonnummer man kan kontakta kunden eller en kontaktperson i frågor som gäller resan.

Om kundens hälsotillstånd medför specialbehov beträffande transporten ska du nämna detta i samband med beställningssamtalet (till exempel att kunden inte kan böja sitt ben och därför behöver mera plats).

Uppge också om kundens hälsotillstånd kräver att kunden kommer hem så fort som möjligt.

Om resan ändras

Meddela utan dröjsmål beställningscentralen om resan ändras eller ställs in. Serviceproducenten har rätt att debitera kunden för en taxibeställning som inte avbokats.

Beställningsnumren för hälso- och sjukvårdpersonal

I tabellen nedan finns telefonnummer som hälso- och sjukvårdspersonalen kan ringa till för att beställa taxi åt kunderna.

Kunden kan inte själv beställa en taxi via dessa nummer. Ge inte de nummer som är avsedda för hälso- och sjukvårdspersonalen till kunderna!

Se beställningsnumren för kunder (Privatpersoner).

I varje landskap finns det två beställningscentraler som ordnar de taxiresor som ersätts av FPA. Kunden väljer själv från vilkendera beställningscentralen taxin beställs.

 
LandskapBeställningscentraler och beställningsnummer för hälso- och sjukvårdspersonal
Södra Karelen

Taksi Saimaa Oy, 0800 555 124
Taksi Päijänne Oy, 0800 021 88

Södra Österbotten

Keskustaksi Oy , 0800 924 41
Vasa Ulataxi Ab, 0800 500 101

Södra Savolax

DRide Oy (DRide, Alueellinen Kelataksi), 0800 415 717
Tampereen Aluetaksi Oy, 0800 306 603

Kajanaland

Kainuun Taksivälitys Oy, 0800 933 88
Menevä Oy, 0800 021 90

Egentliga Tavastland

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 617
Suomen Lähilogistiikka Oy, 0800 051 58

Mellersta och Norra Österbotten

Pohjois-Suomen Taksi Oy, 0800 933 66

Tampereen Aluetaksi Oy, 0800 415 740

Mellersta Finland

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 609
Menevä Oy,  0800 021 84

Kymmenedalen

DRide Oy (DRide, Alueellinen Kelataksi), 0800 412 151
Suomen Lähilogistiikka Oy, 0800 051 64

Lappland

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 611
Suomen Lähilogistiikka Oy, 0800 051 55

Birkaland

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 607
Tampereen Aluetaksi Oy, 0800 415 711

Österbotten

Vasa Ulataxi Ab, 0800 500 501

Keskustaksi Oy, 0800 924 45

Norra Karelen

Menevä Oy, 0800 021 86
DRide Oy (DRide, Alueellinen Kelataksi), 0800 101 011

Norra Savolax

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 615
Joensuun Taksi Oy, 0800 102 001

Päijänne-Tavastland

Suomen Lähilogistiikka Oy, 0800 051 61
Lahden Aluetaksi Oy, 0800 301 24

Satakunta

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 613
Keskustaksi Oy, 0800 924 43

Nyland

Suomen Lähilogistiikka Oy, 0800 051 52

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 602

Egentliga Finland

Taksi Helsinki Oy, 0800 414 605

Menevä Oy, 0800 021 81

Material som kan skrivas ut

Nedan finns en nummerplansch och infobladet ”Så här beställer du taxi” enligt landskap. Skriv ut infobladet "Så här beställer du taxi” till kunden.

Planschen med telefonnummer kan man skriva ut och hänga upp till exempel på vårdenhetens anslagstavla. På planschen finns också de beställningsnummer som är avsedda för kunderna.

Kunden får själv välja av vilkendera serviceproducenten taxiresan beställs.

Senast ändrad 13.2.2023

Vad tycker du om sidan?