Korrigering eller komplettering av underhållsavtal | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Korrigering eller komplettering av underhållsavtal

Barnatillsyningsmannen eller föräldrarna kan märka ett fel eller en brist i underhållsavtalet när föräldern redan har ansökt om underhållsstöd från FPA. När du ändrar underhållsavtalet ska du alltid göra ändringen i det ursprungliga avtalet eller göra ett helt nytt avtal.

Gör alltid ett nytt avtal när kunden ansöker om underhållsstöd på grundval av försummelse att betala underhållsbidrag.

  1. Gör ändringen eller det nya avtalet tillsammans med föräldrarna.
  2. Be föräldrarna underteckna avtalet.
  3. Fastställ avtalet.
  4. Uppmana kunden at lämna in avtalet eller en kopia av det till FPA.

Underhållsavtalet är inte ett förvaltningsbeslut. Du kan alltså inte korrigera avtalet med penna och i tilläggsuppgifterna anteckna uppgift om sakfel från myndighetens sida.

Om det ursprungliga avtalet finns hos FPA

Om kunden har lämnat in det ursprungliga underhållsavtalet till FPA ska kunden antingen

  • återta ansökan om underhållsstöd och göra ett helt nytt avtal eller
  • be att få det ursprungliga avtalet från FPA för korrigering.

Om kunden återtar ansökan måste kunden ansöka om underhållsstöd på nytt när det nya avtalet är färdigt.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?