Doarjja skuvlamátkkiide ja mállásiidda

Skuvlamátkedoarjja

Skuvlamátkedoarjja nuppástuvvá 1.8.2021. Dás muitaluvvo skuvlamátkedoarjagis oahppojagi 2021–2022.

Skuvlamátkedoarjagis leat sierra eavttut stuđeanttaide, geain lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlejupmái, ja eará stuđeanttaide.

Geas lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlejupmái?

Dus lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlejupmái, juos deavddát čuovvovaš eavttuid:

  • Gearggat vuođđoskuvllas jagi 2021 dahje dan maŋŋá.
  • Leat riegádan jagi 2004 dahje dan maŋŋá.

Buot skuvlejumit eai leat nuvttá, váikke don deavddášit eavttuid. Dárkkis iežat oahppolágádusas, leago skuvlejupmi nuvttá.

Skuvlamátkedoarjja stuđentii, geas lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlejupmái

Sáhtát oažžut doarjaga beaivválaš skuvlamátkkiide, juos čađahat ovdamearkka dihte

  • logahatoahpuid dahke rávesolbmuid logahatoahpuid
  • ámmátlaš vuođđodutkosa
  • ámmátdutkosa
  • ámmátlaš skuvlemii válbmejeaddji skuvlema
  • oahppogeatnegasaide dárkkuhuvvon friddja čuvgehusbarggu skuvlema.

Sáhtát oažžut doarjaga, juos du skuvlamátki ovtta guvlui lea unnimustá 7 kilomehtera.

Juos dus leat unnimustá 15 mátkebeaivvi kaleanddarmánotbajis, sáhtát oažžut dievas skuvlamátkedoarjaga. Juos dus leat 10–14 mátkebeaivvi kaleanddarmánotbajis, sáhtát oažžut skuvlamátkedoarjaga, muhto doarjaga mearri lea bealli dievasmearálaš doarjagis.

Juos geavahat almmolaš johtolaga dahke skuvlasáhtu, it dábálaččat mávsse mátkkiin maidege.

Skuvlamátkedoarjja stuđentii, geas ii leat vuoigatvuohta nuvttá skuvlejupmái

Doarjaga sáhttá oažžut, juos čađahat ovdamearkka dihte

  • logahatoahpuid
  • ámmátlaš vuođđodutkosa
  • ámmátlaš skuvlemii válbmaneaddji skuvlema.

Sáhtát oažžut doarjaga, juos du skuvlamátki ovtta guvlui lea unnimustá 10 kilomehtera.

Juos dus leat unnimustá 15 mátkebeaivvi kaleanddarmánotbajis, sáhtát oažžut dievas skuvlamátkedoarjaga. Juos dus leat 10–14 mátkebeaivvi kaleanddarmánotbajis, sáhtát oažžut skuvlamátkedoarjaga, muhto doarjaga mearri lea bealli dievasmearálaš doarjagis.

Vai don sáhtášit oažžut dievasmearálaš doarjaga, eaktun lea mátkebeivviid lassin dat, ahte mátkkit mákset badjel 54 e/mb. Dalle mávssat dábálaččat mátkkiin ieš 43 e/mb.

Vai don sáhtášit oažžut beali dievasmearálaš doarjagis, eaktun lea mátkebeivviid lassin dat, ahte mátkkit mákset badjel 27 e/mb. Dalle mávssat dábálaččat mátkkiin ieš 21,50 e/mb.

Juos geavahat Waltti-johtolaga, skuvlasáhtu dahje leat ieš ordnen sáhtuid, sáhtát oažžut skuvlamátkedoarjaga, vaikke goasttádusat livčče vuollil dan.

Waltti lea mátkekoarta, mainna sáhttá máksit mátkkiid máŋggain báikegottiin. Skuvlasáhttu oaivvilda dan, ahte oahppolágádus dahje gielda ordne dutnje skuvlasáhtu dahje oastá dutnje mátkebileahtaid skuvlamátkkiide.

Juos dus ii leat almmolaš johtolat dahje skuvlasáhttu geavahusas, sáhtát mátkkoštit skuvlii nu mo ieš válljet, ovdamearkka dihte iežat biillain dahje vánhema sáhtuin.

Skuvlamátkedoarjaga ohcan

Deavdde skuvlamátkedoarjjaohcamuša ja doaimmat dan iežat oahppolágádussii. Kela máksá doarjaga geavahuvvon mátkkoštanvuogi mielde njuolgga bileahttavuovdái, oahppolágádussii dahje dutnje. Juos geavahat busse, oaččut iežat oahppolágádusas oastinduođaštusa.

Galggat ohcat skuvlamátkedoarjaga juohke oahppojagi sierra.

Málesdoarjja

Allaskuvlastuđeanta sáhttá oažžut vuoládusa mállásiin restoráŋŋain, mat leat searvan málesdoarjagii. Mávssat mállásis unnit supmi, go čájehat stuđeantakoartta dahje Kela málesdoarjjakoartta.