Ilmoita sotilasavustukseen vaikuttavista muutoksista | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Ilmoita muutoksista, jotka vaikuttavat sotilasavustukseen

Jos elämässäsi tapahtuu muutoksia, jotka voivat vaikuttaa sotilasavustuksen saamiseen, ilmoita siitä heti Kelaan. Ilmoita Kelaan esimerkiksi jos

  • palvelus keskeytyy tai päättyy
  • asevelvollisen tai omaisen tulot muuttuvat tai
  • lapsen elatusvelvollisuus päättyy tai huoltajuus muuttuu.

Kela tarkistaa sotilasavustuksen, jos avustuksen saajan tai siihen oikeutetun omaisen olosuhteissa tai avustuksen tarpeessa tapahtuu muutos. Muutos voi olla esim. työn aloittaminen tai lapsen syntyminen. Tarkistus tehdään muutospäivästä lukien. Jos esim. työsuhde alkaa tai lapsi syntyy 16.5., sotilasavustus tarkistetaan 16.5. lukien.

Sotilasavustusta ei tarkisteta tulojen muutoksen vuoksi, jos tulo on kertaluonteinen ja kohdistuu kokonaan takautuvaan aikaan.

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki

Voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea, jos kaikki tulosi ja varasi ja muut sinulle myönnetyt sosiaalituet eivät riitä välttämättömiin arjen menoihisi,  kuten ruokaan ja asumiseen.

Lue lisää

Sivu päivitetty 8.6.2023

Mitä mieltä olet sivusta?