Pikaopas asevelvollisille | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Pikaopas asevelvollisille

Varusmies- tai siviilipalveluksessa olevilla ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavilla sekä heidän perheenjäsenillään voi olla oikeus Kelan maksamaan sotilasavustukseen. Oheiseen muistilistaan on koottu tärkeät Kela-asiat aikajärjestyksessä.

Ennen palveluksen alkamista

Sotilasavustus

Kela voi maksaa palveluksessa olevalle sotilasavustuksena asumisavustusta ja opintolainojen korot.

Omaiselle Kela voi maksaa perus-, asumis-, erityis- ja elatusavustusta.

Kela voi maksaa siviilipalveluksen koulutusjaksolla olevalle sotilasavustusta.

Hae sotilasavustusta

Sotilasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa. Voit jättää sotilasavustushakemuksen jo kuukautta ennen palveluksen alkamista.

Avustuksen saajan pitää itse hakea avustusta. Palvelukseen astuvan omainen ei voi hakea avustusta asevelvollisen puolesta, eikä asevelvollinen voi hakea avustusta omaisensa puolesta. 

Jos asevelvollisella on avustukseen oikeutettu omainen, asevelvolliselle itselleen ei voida maksaa sotilasavustuksen asumisavustusta.

Tulot vaikuttavat avustuksen määrään

Sotilasavustukseen vaikuttavat asevelvollisen ja hänen omaisensa nettotulot eli tulot verojen vähentämisen jälkeen. Asevelvollisen palkka- ja yrittäjätuloissa on kuitenkin 300 euron suojaosa. Suojaosa tarkoittaa summaa, jonka palvelusta suorittava voi ansaita nettona kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa sotilasavustuksen määrään.

Asumisavustus palveluksessa olevalle

Jos aloitat palveluksen ja haet asumisavustusta, sinulle voidaan myöntää asumisavustus, jos olet jo asunut itsenäisesti vähintään 3 kuukauden ajan ennen palvelusta.

Opintotuen maksaminen lakkaa

Opintotuki lakkaa, kun palvelus alkaa. Kela ei lakkauta opintotukea automaattisesti, vaan sinun pitää pyytää opintotuen lakkauttamista opintotuen muutosilmoituksella.

Yleisen asumistuen määrä tarkistetaan

Jos palvelukseen astuvalle maksetaan yleistä asumistukea, Kela tarkistaa tuen määrän. Kela ei tee tarkistusta automaattisesti, vaan sinun pitää hakea asumistuen tarkistusta.

Hae yleisen asumistuen tarkistamista, jos tulosi muuttuvat

Yleisen asumistuen maksaminen jatkuu palveluksen aikana. Sinun pitää kuitenkin ilmoittaa, jos tulosi muuttuvat.

Palvelusaikana

Perusavustus

Palvelusta suorittavan omainen (esim. aviopuoliso tai lapsi) voi saada perusavustusta jokapäiväisiin menoihinsa, joihin muut tulot eivät riitä.

Asumisavustus

Palvelusta suorittava ja hänen omaisensa (esim. aviopuoliso tai lapsi) voivat saada asumisavustusta esimerkiksi vuokraan, vastikkeeseen tai vesimaksuun.

Hae avustusta asumiskuluihin

Jos olet hakenut asumisavustusta vuokraan tai vastikkeeseen, voit lisäksi hakea asumisavustusta muihin asumiskuluihin, esimerkiksi palvelusaikana erääntyviin sähkölaskuihin. Muihin asumiskuluihin asumisavustusta pitää hakea viimeistään palveluksen päättymiskuukauden aikana.

Huomaa, että esimerkiksi kotivakuutukseen ja vuokravakuuteen et voi saada sotilasavustusta, mutta tarvittaessa voit hakea niihin toimeentulotukea.

Erityisavustus

Palvelusta suorittavan puoliso ja lapset voivat saada erityisavustusta esimerkiksi terveydenhoitoon tai lastenhoitoon liittyviin menoihin (esim. turvaistuimen hankkiminen), jos muut tulot eivät riitä.

Hae erityisavustusta heti

Erityisavustusta pitää hakea sen kuukauden aikana, jona olet maksanut erityisavustukseen oikeuttavan tuotteen tai laskun.

Opintolainan korkojen maksaminen

Kela voi maksaa palvelusta suorittavan ja hänen omaisensa (esim. aviopuoliso) opintolainan korot palvelusaikana.

Hae avustusta opintolainan korkoihin, jos et ole saanut opintotukea

Opintolainan korot lisätään lainapääomaan, jos olet saanut opintotukea saman tai edellisen lukukauden aikana. Muussa tapauksessa voit hakea sotilasavustusta korkojen maksamiseen.

Elatusavustus

Jos palvelusta suorittava on velvollinen maksamaan elatusapua alaikäiselle lapselleen mutta ei siihen kykene, Kela maksaa lapselle elatusavustusta palveluksen ajan.

Elatusavustus on ensisijainen lapselle

Jos Kela maksaa lapselle elatusavustusta, lapsella ei ole oikeutta sotilasavustuksen perusavustukseen.

Jos palvelus keskeytyy

Jos keskeytät palveluksen, oikeus sotilasavustukseen päättyy. Ilmoita palveluksen keskeytymisestä Kelaan. Keskeytymisen jälkeen sinulla voi olla oikeus johonkin muuhun Kelan etuuteen.

Palveluksen päättyessä

Avustus lakkaa, kun palvelus päättyy

Kela maksaa sotilasavustusta enintään sen kuukauden loppuun, jona palvelus päättyy.

Ohi on!

Onko työpaikka odottamassa tai palaatko opintojen pariin? Ennen palvelusta saamasi etuudet (esim. opintotuki) eivät jatku automaattisesti. Muista hakea sinulle kuuluvia etuuksia. Jos sinulla ei ole työtä tai opiskelupaikkaa, ota yhteyttä TE-toimistoon.
Sivu päivitetty 18.3.2024