Tulojen vaikutus sotilasavustukseen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Tulojen vaikutus

Sotilasavustuksen saamiseen vaikuttavat ne nettotulot, jotka palveluksessa olevalla ja avustukseen oikeutetulla omaisella ovat käytettävissä. Avustuksen määrä vähenee nettotuloja vastaavalla summalla.

Kela ottaa tuloina huomioon avustukseen oikeutetun palvelusaikana saamat

  • palkkatulot luontoisetuineen, joista on vähennetty ennakonpidätys sekä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut
  • elinkeinotoiminnan tulot YEL-vakuutuksen työtulon mukaisina
  • maatalouden tulot MYEL-vakuutuksen työtulon mukaisina
  • sosiaalietuudet, joista on vähennetty verot sekä
  • muut kuin alla luetellut nettotulot.

Asevelvollisen palkka- ja yrittäjätuloille on kuitenkin suojaosa, joka on 300 e/kk. Suojaosa tarkoittaa summaa, jonka palveluksessa oleva voi ansaita palkka- tai yrittäjätulona ilman, että se vaikuttaa sotilasavustuksen määrään.

Esimerkki sotilasavustuksen suojaosasta

Palveluksensa aloittava Alex maksaa asunnostaan vuokraa 750 e/kk. Hän hakee sotilasavustusta vuokraa varten. Alex tekee keikkatöitä vapaalla ollessaan ja ansaitsee verojen jälkeen noin 400 e/kk. 300 euron suojaosan ansiosta Alexin palkasta vain 100 euroa vaikuttaa sotilasavustuksen määrään. Sotilasavustusta maksetaan hänelle 650 e/kk.

Kela ei ota tuloina huomioon

Omaisuus

Omaisuus tai siitä saatava tuotto ei vaikuta sotilasavustuksen saamiseen tai määrään.