Tulojen vaikutus

Sotilasavustuksen saamiseen vaikuttavat ne nettotulot, jotka palveluksessa olevalla ja avustukseen oikeutetulla omaisella ovat käytettävissä. Avustuksen määrä vähenee nettotuloja vastaavalla summalla.

Kela ottaa tuloina huomioon avustukseen oikeutetun palvelusaikana saamat

  • palkkatulot luontoisetuineen, joista on vähennetty ennakonpidätys sekä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut
  • elinkeinotoiminnan tulot YEL-vakuutuksen työtulon mukaisina
  • maatalouden tulot MYEL-vakuutuksen työtulon mukaisina
  • sosiaalietuudet, joista on vähennetty verot sekä
  • muut kuin alla luetellut nettotulot.

Asevelvollisen palkka- ja yrittäjätuloille on kuitenkin 300 euron suojaosa (1.1.2022 alkaen). Suojaosa tarkoittaa summaa, jonka palveluksessa oleva voi ansaita palkka- tai yrittäjätulona ilman, että se vaikuttaa sotilasavustuksen määrään.

Esimerkki sotilasavustuksen suojaosasta

Palveluksensa aloittava Alex maksaa asunnostaan vuokraa 750 e/kk. Hän hakee sotilasavustusta vuokraa varten. Alex tekee keikkatöitä vapaalla ollessaan ja ansaitsee verojen jälkeen noin 400 e/kk. 300 euron suojaosan ansiosta Alexin palkasta vain 100 euroa vaikuttaa sotilasavustuksen määrään. Sotilasavustusta maksetaan hänelle 650 e/kk.

Kela ei ota tuloina huomioon

Omaisuus

Omaisuus tai siitä saatava tuotto ei vaikuta sotilasavustuksen saamiseen tai määrään.