Kun saat töitä

Kun saat osa-aikatyön tai keikkatyön, työttömyysetuutesi sovitellaan yhteen tulojesi kanssa eli voit saada soviteltua työttömyysetuutta. Se tarkoittaa sitä, että saamasi palkka voi vähentää työttömyysetuutta. Myös muut tulosi vaikuttavat työttömyysetuuden määrään.

Kuka voi saada?

Voit saada soviteltua työttömyysetuutta, jos

 • saat tuloa osa-aikatöistä, jonka työaika on enintään 80 % kokoaikatyön ajasta. Jos olet omasta aloitteestasi lyhentänyt työaikaasi, et voi saada soviteltua työttömyysetuutta.
 • saat tuloa tilapäisestä, enintään 2 viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä
 • teet lyhennettyä työpäivää lomautuksen vuoksi
 • saat tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta
 • aloitat yritystoiminnan työttömänä
 • työllistyminen yritystoiminnassa kestää enintään 2 viikkoa.

Kela maksaa soviteltua työttömyysetuutta myös niiltä päiviltä, kun olet töissä.

Ilmoita työskentelystä

Ilmoita Kelaan tehdyistä työtunneista ja työpäivistä työttömyysajan ilmoituksessa. Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.

Yritystoiminnan tulot pitää aina ilmoittaa Kelaan.

Palkka vaikuttaa etuuteen

Työttömyysetuuden määrään vaikuttavat kaikki ansiotulot, jotka ylittävät suojaosan. Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka voit ansaita ilman että se vaikuttaa työttömyysetuuteesi.

Suojaosa on

 • 279 euroa, jos etuus maksetaan 4 viikon välein
 • 300 euroa, jos etuus maksetaan kuukauden välein.

Kun saat työstä tuloa, Kela sovittelee sen yhteen etuuden kanssa ja määrittää sinulle sovittelujakson, joka on 4 viikkoa tai kuukausi. Sovittelujakso valitaan niin, että se sopii yhteen palkanmaksurytmisi kanssa.

Palkka sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa siinä etuuden maksujaksossa, jonka aikana se maksetaan. Jos esimerkiksi osa-aikatyötä on tehty toukokuussa ja sen palkka maksetaan kesäkuun puolivälissä, palkka sovitellaan kesäkuun työttömyysetuuden kanssa.

Perussääntö on, että jokainen suojaosan ylittävä palkkaeuro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä. Mukaan lasketaan rahapalkka, palkkiot, verolliset kulukorvaukset, luontoisedut jne.

Arvioi etuuden määrä laskurilla

Laskurin avulla voit arvioida, paljonko saat palkan jälkeen työttömyysetuutta.

Yritystoiminnan käynnistäminen

Jos aloitat yritystoiminnan ollessasi työttömänä ja saadessasi työttömyysturvaa, voit silti saada työttömyysturvaa vielä 4 kuukauden ajan.

Yritystoiminnasta saatavat tulot sovitellaan yhteen työttömyysturvan kanssa eli ne vähentävät työttömyysturvan määrää. Ilmoita yritystoiminnan tulot työttömyysajan ilmoituksessa.

Lomautus

Jos sinut lomautetaan yhdeksi tai useammaksi kokonaiseksi päiväksi viikossa, työttömyysetuutta ei sovitella, vaan lomautuspäiviltä maksetaan täysi työttömyysetuus.

Palkkatuettu työ

Jos olet osa-aikaisessa palkkatuetussa työssä, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen.

Ennakkomaksu

Ennakkomaksu on mahdollinen silloin, jos palkan odottaminen viivästyttää kohtuuttomasti työttömyysetuuden maksamista. Kohtuuttomalla viivästyksellä tarkoitetaan noin 2 viikkoa. Ennakkomaksua ei makseta, jos sinulle voidaan maksaa työttömyysetuutta säännöllisessä maksurytmissä.

Ennakkomaksua varten sinun pitää toimittaa Kelaan tieto

 • työsuhteen kestosta
 • päivittäisistä työtunneista
 • bruttopalkasta
 • työnantajan yhteystiedoista.

Voit käyttää lomaketta, jonka nimi on Palkkatodistus TT10 (pdf). Työnantaja ilmoittaa sen avulla palkkasi sovitellun työttömyysetuuden maksamista varten.

Työvoimapalvelumallin vaikutukset Kelan etuuksiin

Kela maksaa jatkossakin työttömyysetuutta TE-palveluiden tai kunnan työvoimapoliittisen lausunnon pohjalta. Pidä työnhakusi voimassa, hae riittävästi töitä ja toimi työllistymissuunnitelman mukaan, niin et menetä etuuttasi. Jos menetät etuuden, karenssiaika on jatkossa lyhyempi.

Lue lisää työvoimapalvelumallin vaikutuksista Kelan maksamiin työttömyysetuuksiin