Kun saat töitä

Kun saat osa-aikatyön tai keikkatyön, työttömyysetuutesi sovitellaan yhteen tulojesi kanssa eli voit saada soviteltua työttömyysetuutta. Myös muut tulosi vaikuttavat työttömyysetuuden määrään.

Soviteltua työttömyysetuutta maksetaan, jos

 • teet tilapäisesti enintään 2 viikkoa kestävää kokoaikatyötä
 • teet osa-aikatyötä, jonka työaika sovittelujakson aikana on enintään 80 % alalla sovellettavasta kokoaikatyön ajasta
 • jatkat työssä, jossa työaikaa on lyhennetty lomautuksen takia
 • saat tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta
 • päätoiminen työllistyminen yritystoiminnassa kestää enintään 2 viikkoa
 • aloitat yritystoiminnan työttömyysaikana 4 ensimmäisen kuukauden ajan.

Työttömyysetuutta laskettaessa otetaan huomioon kaikki ansiotulosi, jotka ylittävät 300 euron suojaosan.

Ilmoita työskentelystä

Ilmoita Kelaan tehdyistä työtunneista ja työpäivistä työttömyysajan ilmoituksessa. Kela saa 1.1.2019 alkaen tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.

Yritystoiminnan tulot pitää aina ilmoittaa Kelaan.

Etuus maksetaan 4 viikon välein. Tätä kutsutaan sovittelujaksoksi. Työttömyysetuus voidaan maksaa myös kalenterikuukausittain, jos teet osa-aikatyötä, jonka palkka maksetaan kerran kuukaudessa.

Perussääntö on, että jokainen palkkana maksettu euro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä. Työtuloa ovat rahapalkka, palkkiot, verolliset kulukorvaukset, luontoisedut jne.

Osa-aikainen tai keikkatyö alkaa usein keskellä kuukautta. Sovitellun työttömyysetuuden maksurytmiin pääsemiseksi käytetään ensimmäisellä maksukerralla ns. laskennallista tuloa. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen vajaan maksujakson eli niin sanotun erityisen sovittelujakson tulo lasketaan vastaamaan kuukausituloa. Laskennallinen kuukausitulo saadaan, kun kerrotaan päiväpalkka luvulla 21,5. Päiväpalkka saadaan jakamalla työstä saatu tulo sovittelujaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien lukumäärällä (5 päivää / viikko).

Erityisellä sovittelujaksolla on suojaosa. Vain suojaosan ylittävä laskennallinen tulo vähentää etuutta.

Esimerkki

Maija aloitti 17.3. keikkatyössä, joka kestää yli 4 viikkoa. Työnantaja maksaa palkkaa kerran kuukaudessa. Maijan ensimmäinen palkka 17.3.­–31.3. oli 400 e (brutto). Soviteltu työmarkkinatuki maksetaan ensimmäisen kerran laskennallisen kuukausitulon mukaan.

Laskennallinen kuukausitulo lasketaan näin:

 • Maijan päiväpalkka on 36,36 euroa (400 e / 11 pv).
 • Laskennallinen kuukausitulo on 781,82 euroa (36,36 e x 21,5 pv).
 • Laskennallisesta kuukausitulosta vähennetään suojaosa: 781,82 e – 300 e = 481,82 euroa.
 • Maijan työmarkkinatuessa huomioitava tulo on siis 481,82 euroa.

Yritystoiminnan käynnistäminen työttömänä

Jos aloitat yritystoiminnan työttömyysaikana ja saadessasi työttömyysturvaa, voit silti saada työttömyysturvaa vielä 4 kuukauden ajan.

Yritystoiminnasta saatavat tulot sovitellaan yhteen työttömyysturvan kanssa eli ne vähentävät työttömyysturvan määrää. Ilmoita yritystoiminnan tulot työttömyysajan ilmoituksessa.

Ansioilla suojaosa

Sovitellun työttömyysetuuden suojaosa on 300 euroa. Tämän verran voit siis tienata bruttona kuukaudessa ilman, että ansiot vähentävät työttömyysetuuden määrää. Ilmoita työttömyysajan ansiotulot Kelaan, vaikka tulot jäisivät alle suojaosan.

Suojaosa on 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana ja 279 euroa, jos sovittelujakso on 4 viikkoa.

Ennakkomaksu

Jos työnantajan palkkatodistuksen odottaminen viivästyttää kohtuuttomasti työttömyysetuuden maksamista, etuus voidaan maksaa etukäteen itse ilmoittamiesi tulojen perusteella. Kohtuuttomalla viivästyksellä tarkoitetaan noin 2 viikkoa.

Ennakkomaksu on mahdollinen silloin, kun alat saada soviteltua työttömyysetuutta. Jos sinulle voidaan maksaa työttömyysetuutta säännöllisessä maksurytmissä, ennakkomaksua ei makseta.

Ennakkomaksua varten sinun pitää toimittaa Kelaan tieto

 • työsuhteen kestosta
 • päivittäisistä työtunneista
 • bruttopalkasta
 • työnantajan yhteystiedoista
 • voit käyttää lomaketta, jonka nimi on Palkkatodistus (TT10). Työnantaja ilmoittaa sen avulla palkkasi sovitellun työttömyysetuuden maksamista varten.

Lomautus

Jos sinut lomautetaan yhdeksi tai useammaksi kokonaiseksi päiväksi viikossa, työttömyysetuutta ei sovitella, vaan lomautuspäiviltä maksetaan täysi työttömyysetuus.

Palkkatuettu työ

Jos olet osa-aikaisessa palkkatuetussa työssä, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen.

Lue lisää