Kun saat töitä

Kun saat osa-aikatyön tai keikkatyön, työttömyysetuutesi sovitellaan yhteen tulojesi kanssa eli voit saada soviteltua työttömyysetuutta. Myös muut tulosi vaikuttavat työttömyysetuuden määrään.

Soviteltua työttömyysetuutta maksetaan, jos

  • saat tuloa tilapäisestä, enintään 2 viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä
  • saat tuloa osa-aikatyöstä ja työaika, jonka perusteella palkka maksetaan, on enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikatyön ajasta
  • jatkat työssä, jossa päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen takia
  • saat tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta
  • päätoiminen työllistyminen yritystoiminnassa kestää enintään 2 viikkoa
  • aloitat työttömänä ollessasi yritystoiminnan. Tällöin saat soviteltua työttömyysetuutta yritystoiminnan ensimmäisen 4 kuukauden ajan.

Ilmoita työskentelystä

Ilmoita Kelaan tehdyistä työtunneista ja työpäivistä työttömyysajan ilmoituksessa. Kela saa 1.1.2019 alkaen tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.

Yritystoiminnan tulot pitää aina ilmoittaa Kelaan.

Palkka vaikuttaa etuuteen

Palkka sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa siinä etuuden maksujaksossa, jonka aikana se maksetaan. Jos esimerkiksi osa-aikatyötä on tehty toukokuussa ja sen palkka maksetaan kesäkuun puolivälissä, palkka sovitellaan kesäkuun työttömyysetuuden kanssa.

Etuus maksetaan 4 viikon välein. Tätä kutsutaan sovittelujaksoksi. Työttömyysetuus voidaan maksaa myös kalenterikuukausittain, jos teet osa-aikatyötä, jonka palkka maksetaan kerran kuukaudessa.

Ansioilla on suojaosa

Työttömyysetuutta laskettaessa otetaan huomioon kaikki ansiotulosi, jotka ylittävät 300 euron suojaosan. Tämän verran voit siis tienata bruttona eli ennen veroja kuukaudessa ilman, että ansiot vähentävät työttömyysetuuden määrää. Suojaosa on 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana ja 279 euroa, jos sovittelujakso on 4 viikkoa.

Perussääntö on, että jokainen suojaosan ylittävä palkkaeuro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä. Mukaan lasketaan rahapalkka, palkkiot, verolliset kulukorvaukset, luontoisedut jne.

Yritystoiminnan käynnistäminen työttömänä

Jos aloitat yritystoiminnan ollessasi työttömänä ja saadessasi työttömyysturvaa, voit silti saada työttömyysturvaa vielä 4 kuukauden ajan.

Yritystoiminnasta saatavat tulot sovitellaan yhteen työttömyysturvan kanssa eli ne vähentävät työttömyysturvan määrää. Ilmoita yritystoiminnan tulot työttömyysajan ilmoituksessa.

Lomautus

Jos sinut lomautetaan yhdeksi tai useammaksi kokonaiseksi päiväksi viikossa, työttömyysetuutta ei sovitella, vaan lomautuspäiviltä maksetaan täysi työttömyysetuus.

Palkkatuettu työ

Jos olet osa-aikaisessa palkkatuetussa työssä, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen.

Ennakkomaksu

Ennakkomaksu on mahdollinen silloin, jos palkan odottaminen viivästyttää kohtuuttomasti työttömyysetuuden maksamista. Kohtuuttomalla viivästyksellä tarkoitetaan noin 2 viikkoa. Ennakkomaksua ei makseta, jos sinulle voidaan maksaa työttömyysetuutta säännöllisessä maksurytmissä.

Ennakkomaksua varten sinun pitää toimittaa Kelaan tieto

  • työsuhteen kestosta
  • päivittäisistä työtunneista
  • bruttopalkasta
  • työnantajan yhteystiedoista.

Voit käyttää lomaketta, jonka nimi on Palkkatodistus TT10 (pdf). Työnantaja ilmoittaa sen avulla palkkasi sovitellun työttömyysetuuden maksamista varten.