Jos jäät työttömäksi | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Jos jäät työttömäksi

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi

Ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin (tyomarkkinatori.fi), jos

 • jäät työttömäksi
 • sinut lomautetaan
 • opintosi päättyvät ja sinulla ei ole kokoaikaista työsuhdetta.

Ilmoittaudu työttömäksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Voit saada työttömyystukea vain, jos olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.

Työttömyystukia on kolme:

 • ansiopäiväraha
 • peruspäiväraha
 • työmarkkinatuki.

Työttömyystuista käytetään myös nimitystä työttömyysturva.

Työttömyystuessa on omavastuuaika, joka kuluu vain silloin, kun työnhaku on voimassa. Huolehdi, että työnhakusi pysyy koko ajan voimassa.

TE-palvelut tai kunta tekee kanssasi työllistymissuunnitelman. Noudata työllistymissuunnitelmaa ja raportoi siinä sovitut asiat TE-palvelujen Oma asioinnissa.

Mitä Kela ja TE-palvelut tekevät?

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, TE-palvelut tutkii tilanteesi ja antaa Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon. Siinä määritellään, oletko työtön työnhakija ja onko työttömyystuen maksamiselle mitään estettä. Este voi olla esimerkiksi

 • päätoiminen opiskelu
 • voimassa oleva kokoaikainen työsuhde
 • päätoiminen yritystoiminta
 • se, että et ole valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä.

Jos lausunnon mukaan työttömyystuen saamiselle on jokin este, et voi saada työttömyystukea.

TE-palvelut tutkii myös, mitä olet tehnyt ennen työttömyyden alkamista. Jos olet esimerkiksi lopettanut työn ilman hyväksyttävää syytä, TE-palvelut voi asettaa sinulle karenssin eli määräajan, jolta et saa työttömyystukea.

Jos olet alle 25-vuotias eikä sinulla ole ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa, TE-palvelut tutkii lisäksi, oletko hakenut vähintään kahta opiskelupaikkaa.

Voit saada työttömyystukea vain silloin, kun olet työmarkkinoiden käytettävissä.

Esteitä työttömyystuen maksamiselle ovat esimerkiksi

 • ase- tai siviilipalvelus
 • vankeusrangaistus
 • sairaala- tai laitoshoito
 • muu näihin verrattavissa oleva syy.

Kun saat työttömyystukea, ilmoita Kelaan heti, jos tilanteesi muuttuu jollakin tavalla.

Kelassa on kaksi erinimistä työttömyystukea. Vaikka ne ovat yleensä määrältään yhtä suuret, niillä on erilaiset myöntämisedellytykset.

Kun haet työttömyystukea Kelasta, sinun ei tarvitse tietää, onko tukesi nimi työmarkkinatuki vai peruspäiväraha. Niitä haetaan samalla lomakkeella. Tarkistamme työhistoriasi ja katsomme, täyttyykö työssäoloehtosi. Jos se täyttyy, tukesi nimi on peruspäiväraha. Jos työssäoloehto ei täyty, saat päätöksen työmarkkinatuesta. 

Jos työvoimapoliittisen lausunnon mukaan työttömyystukesi maksamiselle ei ole mitään esteitä, Kela tutkii, tuleeko työmarkkinatukeesi 5 kuukauden odotusaika. Odotusaika tutkitaan vain, jos sinulla ei ole ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa (ylioppilastutkinto ei ole ammatillinen tutkinto). Odotusaika koskee kaikenikäisiä työnhakijoita.

Vuosina 2021–2024 osa työttömistä työnhakijoista osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun (tem.fi). Kuntakokeilu tarkoittaa, että kotikunta auttaa työnhakijaa työn ja koulutuksen löytämisessä. Työnhakija ei siis asioi TE-palvelujen vaan oman asuinkuntansa kanssa työttömyyteen liittyvissä asioissa. Kunta laatii työnhakijan kanssa työllistymissuunnitelman ja antaa häntä koskevat työvoimapoliittiset lausunnot.

Vuonna 2025 TE-palvelut siirtyvät kokonaan kunnille.

Mistä ja miten haet työttömyystukea?

Työttömyystuen maksaminen ei ala automaattisesti työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen, vaan sinun täytyy hakea työttömyystukea työttömyyskassasta tai Kelasta. Et voi saada tukea samaan aikaan Kelasta ja kassasta, vaan vain toisesta kerrallaan.

Oman työttömyyskassasi yhteystiedot ja hakuohjeet löydät osoitteesta tyj.fi.

Jos et kuulu työttömyyskassaan tai jäsenyytesi ei ole kestänyt riittävän pitkään, hae työttömyystukea Kelasta. Tarkemmat hakuohjeet löydät työmarkkinatuen ja peruspäivärahan sivuilta.

Kun hakemuksesi on vireillä työttömyyskassassa, et voi hakea samaan aikaan työttömyystukea Kelasta. Odota, että työttömyyskassa antaa sinulle päätöksen.

Jos työttömyyskassa antaa kielteisen päätöksen siksi, että työssäoloehtosi ei täyty, voit hakea työttömyystukea Kelasta. Jos työttömyyskassa ei myönnä tukea jostain muusta syystä, et voi saada työttömyystukea Kelastakaan. Silloin sinulla voi olla oikeus Kelan maksamaan perustoimeentulotukeen.

Työttömyystuessa on omavastuuaika

Saat työttömyystukea, kun olet ollut TE-palveluissa työttömänä työnhakijana vähintään 7 arkipäivää. Tämä on omavastuuaikasi. Omavastuuaika on lakisääteinen, ja sen ajalta ei voi saada työttömyystukea.

Omavastuuajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen. Siihen voidaan laskea työttömyyspäivät enintään 8 peräkkäisen kalenteriviikon ajalta.

Työmarkkinatuen omavastuuaika tulee kerran. Jos siirryt suoraan peruspäivärahalta tai ansiopäivärahalta työmarkkinatuelle, uutta omavastuuaikaa ei tule.

Peruspäivärahan omavastuuaika tulee aina, kun sen 400 päivän enimmäismaksuaika alkaa. Poikkeuksena on tilanne, jossa edellisestä omavastuuajasta on kulunut alle vuosi. Silloin uutta omavastuuaikaa ei tule.

Osa-aikatyötä tekevän omavastuuaika lasketaan niin, että työehtosopimuksen mukaisesta enimmäistyöajasta vähennetään kalenteriviikolla tehdyt työtunnit. Kun näistä tunneista on kertynyt 7 työpäivää, omavastuuaika on täyttynyt.

Täytä työttömyystuen hakemus vasta sitten, kun omavastuuaikasi on kulunut.

Antti jää tammikuussa työttömäksi. Hänen työssäoloehtonsa on täyttynyt, joten hän hakee peruspäivärahaa. Peruspäivärahaan tulee omavastuuaika. Antti aloittaa maaliskuussa osa-aikatyön, josta kertyy päiviä työssäoloehtoon. Työssäoloehto täyttyy uudelleen marraskuussa, jolloin peruspäivärahan uusi 400 päivän enimmäismaksuaika alkaa. Omavastuuaikaa ei kuitenkaan tule, koska edellisestä omavastuuajasta on alle vuosi.

Outi tekee osa-aikatyötä ja hakee Kelasta soviteltua työmarkkinatukea kalenterikuukausittain. Hänen työssäoloehtonsa täyttyy 15. tammikuuta. Outi ei kuulu työttömyyskassaan, joten hän saa Kelasta peruspäivärahaa 16. tammikuuta alkaen. Peruspäivärahan alkuun tulee 7 päivän omavastuuaika.

Outin alalla enimmäistyöaika on 40 tuntia viikossa, joten hänellä omavastuuaika täyttyy, kun 40 työtöntä tuntia tulee täyteen. Niiltä päiviltä, kun Outi ei ole lainkaan töissä, kertyy omavastuuaikaa 8 tuntia. Esimerkiksi 6 tunnin työpäivältä omavastuuaikaa kertyy 2 tuntia. Outin 40 tunnin omavastuuaika ei ehdi täyttyä tammikuun loppuun mennessä, joten omavastuuaika jatkuu helmikuun alussa niin pitkään, että omavastuutunnit tulevat täyteen.

Saitko kielteisen tukipäätöksen?

Jos sinulle ei myönnetä työttömyystukea, selvitä, voitko saada jotain muuta Kelan tukea, esimerkiksi sairauspäivärahaa tai toimeentulotukea.

Työttömyys eri elämänvaiheissa

Ilmoittaudu työnhakijaksi heti valmistumisesi jälkeen, jos sinulla ei ole työpaikkaa tai jos työsi on osa-aikaista.

Jos valmistuit ammatillisesta oppilaitoksesta tai korkeakoulusta, voit saada työttömyystukea 7 arkipäivän omavastuuajan jälkeen.

Jos valmistuit lukiosta etkä ole täyttänyt työssäoloehtoa, oikeutesi työmarkkinatukeen alkaa 5 kuukauden odotusajan jälkeen. Odotusaika kuluu vain silloin, kun työnhakusi on voimassa TE-palveluissa. On tärkeää, että ilmoittaudut työnhakijaksi heti valmistumisen jälkeen ja pidät työnhaun voimassa koko ajan.

Jos valmistuit lukiosta ja olet täyttänyt työssäoloehdon, saat peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa 7 päivän omavastuuajan jälkeen.

Jos olet valmistunut lukiosta, lue lisää velvollisuudestasi hakea koulutukseen

Jos olet alle 25-vuotias työtön eikä sinulla ole ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa, sinun täytyy hakea opiskelemaan keväällä. Ylioppilastutkintoa ei pidetä ammatillisena tutkintona. Hae vähintään kahteen sellaiseen koulutukseen, joka

 • alkaa syksyllä
 • johtaa tutkintoon.

Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun. Jos saat kutsun valintakokeeseen, sinulla on velvollisuus osallistua siihen.

TE-palvelut asettaa sinulle työssäolovelvoitteen, jos

 • et hae koulutukseen
 • kieltäydyt opiskelupaikasta
 • keskeytät opinnot.

Työssäolovelvoite tarkoittaa sitä, että et saa työttömyystukea, kun olet työttömänä. Oikeutesi työttömyystukeen palautuu, jos jokin seuraavista täyttyy:

 • suoritat ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
 • olet 21 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon hyväksyttävässä työssä
 • osallistut työllistymistä edistävään palveluun 21 kalenteriviikon ajan
 • opiskelet päätoimisesti 21 kalenteriviikon ajan
 • työllistyt päätoimisena yrittäjänä tai omassa työssä yhteensä 21 kalenteriviikon ajan
 • täytät 25 vuotta.

Vaikka et saisi työttömyystukea työttömänä ollessasi, voit saada sitä siltä ajalta, jona osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Palveluun osallistumalla voit saada työssäolovelvoitteen täytettyä. Tällöin tutkimme työttömyystuen muut myöntämisedellytykset. Jos sinulla ei ole ammattia, työmarkkinatukeesi voi tulla vielä 21 viikon odotusaika.

Esimerkki työssäolovelvoitteen täyttymisestä

20-vuotias Minna valmistui ylioppilaaksi keväällä. Hän ei hakenut vähintään kahteen syksyllä alkavaan kouluun, joten TE-palvelut asetti hänelle työssäolovelvoitteen 1.9.

Minna sopi TE-palvelujen kanssa työkokeilusta, jonka ajalta hän sai Kelasta työmarkkinatukea, vaikka työttömänä ollessaan hän ei olisi sitä saanut. Työkokeilu kesti 10 viikkoa, joten Minna on nyt suorittanut 10 viikkoa 21 viikon työssäolovelvoitteestaan. Seuraavaksi Minna aloittaa 11 viikkoa kestävän kuntouttavan työtoiminnan, jonka ajalta hän myös saa työmarkkinatukea.

Sen jälkeen Minna on täyttänyt 21 viikon työssäolovelvoitteensa. Minnalla ei ole ammattia, joten Kelan tehtävänä on vielä tutkia, tuleeko työmarkkinatukeen 5 kuukauden odotusaika.

Oppivelvollisuus jatkuu siihen saakka, kunnes täytät 18 vuotta.

Voit saada työmarkkinatukea, jos olet 17-vuotias ja sinulla on jo ammatillinen tutkinto. Peruspäivärahaa et voi saada, koska alle 18-vuotiaana tehty työ ei kerrytä työssäoloehtoa.

Jos olet 17-vuotias ja suorittanut lukion, voit saada työmarkkinatukea vain, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Voit saada työmarkkinatukea myös, jos olet joutunut keskeyttämään oppivelvollisuuden suorittamisen esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden vuoksi.

Alle 17-vuotiaalle työttömyystukea ei voida maksaa missään tilanteessa.

Sinulla voi olla oikeus työttömyystukeen, jos lopetat yritystoimintasi. TE-palvelut tutkii tilanteesi ja antaa siitä lausunnon Kelalle.

Jos olet täyttänyt 55 vuotta ja sinut on irtisanottu, voit olla oikeutettu muutosturvaan.

Jäikö jotain epäselväksi?

Kysy chattirobotilta tai soita Kelan asiakaspalveluun.

020 692 210
020 692 210

Mitä muuta elämääsi kuuluu?

 • Kaipaatko apua asumismenoihin?

  Asumistuki voi paikata pienentyneitä tuloja ja auttaa asumismenoissa. Lue, mihin menoihin asumistukea voi saada.

 • Jos toimeentulo on tiukoilla

  Työttömyyden aikana rahaa voi olla todella vähän. Silloin toimeentulotuki voi auttaa pahimman yli.

 • Sairastuitko?

  Jos olet sairaana, kannattaa hakea työttömyystuen sijaan sairauslomaa ja sairauspäivärahaa. Näin esimerkiksi peruspäivärahan 400 päivän enimmäisaika ei kulu sairausloman aikana.

Työttömyys-sivuilla

Sivu päivitetty 21.2.2024

Mitä mieltä olet sivusta?