Saitko töitä? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Saitko osa- tai kokoaikaisia töitä?

Voit saada työttömyystukea, vaikka saisit osa-aikaisia töitä tai enintään 2 viikkoa kestävän kokoaikaisen työn.

Tällöin työttömyystukesi eli peruspäiväraha tai työmarkkinatuki sovitellaan yhteen palkkasi kanssa. Soviteltu työttömyystuki tarkoittaa sitä, että työttömyystukesi pienenee palkkasi mukaan: mitä enemmän saat palkkaa tai yritystuloa, sitä enemmän työttömyystukesi pienenee.

Voitko saada soviteltua työttömyystukea?

Voit saada soviteltua työttömyystukea, jos

  • saat palkkaa osa-aikatyöstä, jonka työaika on enintään 80 % alan kokoaikatyön työajasta eikä kokoaikatyötä ole tarjolla
  • saat palkkaa enintään 2 viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä
  • teet lyhennettyä työpäivää lomautuksen vuoksi
  • saat tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta
  • aloitat yritystoiminnan työttömänä
  • päätoiminen yritystoimintasi työllistää sinut enintään 2 viikkoa.

Jos teet osa-aikatyötä palkkatuella, voit saada soviteltua työttömyystukea samoilla ehdoilla kuin muissakin osa-aikatöissä.

Jotta voit saada soviteltua työttömyystukea, sinun täytyy pitää työnhakusi koko ajan voimassa TE-palveluissa. Vaikka työskentelisit osa-aikaisesti, sinun täytyy hakea kokoaikatyötä TE-palveluiden kanssa tekemäsi työllistymissuunnitelman mukaisesti.

Et voi saada soviteltua työttömyystukea, jos

  • olet lyhentänyt työaikaasi omasta aloitteestasi
  • saat kokoaikatyön, joka kestää yli 2 viikkoa. Ilmoita työttömyyden päättymisestä OmaKelassa työttömyysajan ilmoituksella. Lähetä ilmoitus heti, kun työ on alkanut.

Näin haet soviteltua työttömyystukea

Hae soviteltua työttömyystukea ilmoittamalla tekemäsi työpäivät ja -tunnit työttömyysajan ilmoituksessa OmaKelassa. Täytä ilmoitus aina menneeltä ajalta ja ilmoita siinä jo toteutuneet työpäivät.

Hae soviteltua työttömyystukea

Kirjaudu OmaKelaan

Ohjeet työttömyysajan ilmoituksen tekemiseen.

Miten palkka vaikuttaa tukeen?

Perussääntö on, että jokainen palkkaeuro vähentää työttömyystukea 50 senttiä. Työttömyystuen määrään vaikuttavat kaikki ansiotulot.

Kela saa tiedot palkkatuloistasi tulorekisteristä. Jos tulorekisterin tiedot ovat puutteelliset tai työnantajasi ei ilmoita palkkatietoja tulorekisteriin kohtuullisessa ajassa, Kela pyytää sinulta lisätietoja.

Työttömyystukesi määrään vaikuttavat kaikki veronalaiset ansiotulot ja yritystoiminnan tulot. Tuloja ovat palkan lisäksi myös esimerkiksi palkkiot, veronalaiset kulukorvaukset, luontoisedut, lomaraha ja lomakorvaus.

Tulot vaikuttavat sen maksujakson tukeen, jonka aikana ne maksetaan sinulle. Sillä, milloin olet ansainnut tulot, ei ole merkitystä. Jos olet esimerkiksi ollut osa-aikatyössä toukokuussa ja palkka maksetaan kesäkuun puolivälissä, palkka vaikuttaa kesäkuun työttömyystukeen.

Kela maksaa soviteltua työttömyystukea myös niiltä päiviltä, kun olet töissä. Palkat vaikuttavat työttömyystukesi määrään niin pitkään kuin saat palkkaa.

Vesa aloittaa 15.3. osa-aikatyön, jonka viikoittainen työaika on 25 tuntia. Hänen työmarkkinatukensa hakujakso päättyy 27.3. Vesa ilmoittaa työttömyysajan ilmoituksessa työpäivät ja -tunnit ajalta 15.3.–27.3. Palkkaa ei ole vielä maksettu, joten hän saa työmarkkinatukensa täysimääräisenä koko jaksolta. Palkka maksetaan jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä. Vesan 31.3. saama palkka vaikuttaa työmarkkinatukeen, joka maksetaan hänelle seuraavalta maksujaksolta eli ajalta 28.3.–27.4. Palkka vaikuttaa Vesan tukeen koko maksujakson ajan, vaikka Vesa on ollut osan päivistä kokonaan työtön.

Aisha hakee Kelasta soviteltua peruspäivärahaa kuukausittain. Hänen työsuhteensa päättyy 20.6., ja hän ilmoittaa olevansa sen jälkeen kokonaan työtön. Aisha saa viimeisen palkan 30.6. Palkka otetaan tulona huomioon kesäkuun peruspäivärahapäätöksessä. Vaikka työsuhde on jo päättynyt, Aisha saa vielä 15.7. takautuvasti ilta- ja viikonloppulisiä. Ne vaikuttavat peruspäivärahaan, jonka

Aisha saa ajalta 1.7.–31.7. Sen jälkeen sovittelu päättyy, eli palkka ei enää vaikuta Aishan työttömyystukeen, koska hän ei enää saa palkkaa tai muita veronalaisia korvauksia.

Työttömyystuen suojaosa ja lapsikorotukset poistuivat 1.4.2024

Muutos koskee niitä työttömyystuen hakujaksoja, jotka alkavat 1.4.2024 tai myöhemmin. 

Lue lisää muutoksista

Arvioi sovitellun työmarkkinatuen määrä

Siirry laskuriin

Arvioi sovitellun peruspäivärahan määrä

Siirry laskuriin

Aloitatko yritystoiminnan?

Voit saada työttömyystukea 4 kuukauden ajan, jos aloitat yritystoiminnan työttömänä ollessasi.

Työttömyystukesi sovitellaan yhteen yritystoiminnasta saatavien tulojen kanssa. Ilmoita yritystoiminnan tulot työttömyysajan ilmoituksessa. Oma arviosi yritystoiminnan tuloista riittää. Ilmoita myös, jos tuloja ei ole vielä ollenkaan. Jos laskutat työsi laskutuspalveluyrityksen kautta, Kela saa tulotiedot tulorekisteristä.

Kun yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut 4 kuukautta, TE-palvelut tutkii, onko yritystoimintasi sivu- vai päätoimista. TE-palvelut antaa asiasta lausunnon Kelalle.

Jos yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi, et voi enää saada työttömyystukea. Sivutoimisen yritystoiminnan tulot vaikuttavat työttömyystukeen, eli voit saada soviteltua työttömyystukea.

Saitko töitä kauempaa?  

Jos saat töitä kauempaa asuinpaikastasi, voit saada liikkuvuusavustusta.

Aiheesta selkokielellä ja viittomakielellä

Jäikö jotain epäselväksi?

Kysy chattirobotilta tai soita Kelan asiakaspalveluun.

020 692 210
020 692 210

Sivu päivitetty 7.6.2024