Studier på andra stadiet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Den maximala stödtiden för studier på andra stadiet

Du kan få studiestöd för alla studier på andra stadiet för den tid som motsvarar studiernas omfattning, så länge studierna är på heltid. Om du har tidigare fått studiestöd för studier på andra stadiet påverkar det inte den maximala stödtiden för de studier du nu bedriver.

Studiestöd som har beviljats för studier på andra stadiet förkortar inte den maximala stödtiden för eventuella högskolestudier. Stöd som du har haft för högskolestudier påverkar inte heller det studiestöd du kan få för studier på andra stadiet.

Gymnasiestudier

Om du studerar vid ett gymnasium kan du till en början få studiestöd för de första 3 studieåren. Om dina studier fortsätter efter det ska du ansöka separat om stöd för tilläggstid. Du kan då få stöd för först 1 år och efter det för högst 12 månader.

Om du studerar vid ett vuxengymnasium och avlägger en kombinationsexamen får du studiestöd för högst 1 läsår åt gången.

Yrkesinriktad grundexamen

Om du avlägger en yrkesinriktad grundexamen får du till en början studiestöd för den tid som motsvarar studiernas omfattning. Om dina studier fortsätter efter det ska du ansöka separat om stöd för tilläggstid. Du kan då få stöd för först 1 år och efter det för högst 12 månader. Efter det kan du få stöd endast om det finns ett godtagbart skäl för att dina studier avbrutits.

Andra studier

Om du på andra stadiet avlägger annat än gymnasiestudier eller en yrkesinriktad grundexamen får du till en början studiestöd för den tid som motsvarar studiernas omfattning. Om dina studier fortsätter efter det kan du få stöd för högst 12 månader. Om du vill ha stöd för tilläggstid måste du ansöka om det separat.

Om du deltar i grundläggande utbildning för vuxna kan studiestöd beviljas för den tid du bedriver heltidsstudier enligt en individuell studieplan, men högst för de 4 första studieåren.

  • Om du tillsammans med din läroanstalt gör upp en studieplan för ett år åt gången, kan du också ansöka om studiestöd för ett år åt gången.
  • Om studieplanen görs upp för flera år, kan du få studiestöd för hela den perioden, men för högst 4 studieår per gång.
  • Bifoga studieplanen till din studiestödsansökan.

Om dina studier fortsätter efter 4 studieår, kan du få stöd för först ett (1) studieår och efter det för högst 12 månader.

Ansök separat om studiestöd för tilläggstid

  1. Ansök om studiestöd för tilläggstid i MittFPA. Logga in med dina bankkoder eller med mobilcertifikat.
  2. Kontrollera under punkten Bilagor i ansökan eller ändringsmeddelandet om det behövs ett intyg från läroanstalten eller andra bilagor för ansökan. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka dem i MittFPA.
  3. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet OT 15r (pdf). Pappersblanketten och bilagorna kan du antingen skicka till FPA per post.

Läs mer

Senast ändrad 28.9.2023