Sairaanhoitokorvausten taksat

Valtioneuvoston asetuksella säädetään sairausvakuutuksen korvaustaksojen perusteet ja enimmäismäärät. Asetuksen perusteella Kela vahvistaa korvaustaksat.

Taksat julkaistaan PDF-muotoisena ja ovat kaikille avoimia.

12.6.2020 taksapäivityksessä on päivitetty koodien nimiä Koodistopalvelimen muutosten mukaisesti ja muutamia koodeja on lisätty taksatiedostoon.

Kelan taksatiedosto päivitetään 1-2 kertaa vuodessa.

Vuoden 2021 taksapäivityksen ajankohta julkaistaan myöhemmin. 

Lisäksi hammashoidosta julkaistaan erikseen taksat soveltamisohjeineen pdf-muodossa.

Yksityinen terveydenhuollon palveluntuottaja voi kopioida työasemalleen sairaanhoitokorvausten taksat käyttämällä ascii -muotoista taksatiedostoa. Ascii-taksatiedosto on tarkoitettu käytettäväksi palveluntuottajan omassa korvausjärjestelmässä. Tässä taksatiedostossa on ainoastaan suorakorvauksen piirissä olevat taksat.

Ascii-taksatiedosto edellyttää käyttäjätunnusta. Sen voi hakea Kelasta sähköpostitse sairausvakuutus@ kela.fi.

Taksoissa olevat toimenpiteiden ja tutkimusten nimikkeet ja koodit ovat pääosin valtakunnallisista luokituksista ja nimikkeistöistä:

  • Toimenpideluokitus (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
  • Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
  • Laboratoriotutkimusnimikkeistö (Suomen Kuntaliitto)
  • Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus (Suomen Kuntaliitto)

Kela voi tarvittaessa antaa taksatulkinnan tutkimukselle tai toimenpiteelle, joka on Toimenpideluokituksessa tai Suomen Kuntaliiton nimikkeistössä, mutta jolla ei ole vahvistettua taksaa. Jos toimenpiteelle tai tutkimukselle ei löydy koodia mainituista luokituksista, palvelujen tuottaja voi ehdottaa sitä kyseisen nimikkeistön tai luokituksen ylläpitäjille. THL:n internetsivuilla on ohjeet uuden toimenpiteen ehdottamiseksi toimenpideluokitukseen. Suomen kuntaliiton internetsivuilta löytyy ohjeet, miten uutta koodia haetaan.

Tavallisesta taksapäivityksestä ei lähetetä erillistä ennakkotiedotetta yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille. Tavallinen taksapäivitys sisältää Koodistopalvelimen muutosten vuoksi tehdyt päivitykset Kelassa taksoitettuihin koodeihin.

Jos linjaus tai kokonaisuus muuttuu taksoitetuissa koodeissa, Kelasta lähetetään ennakkotiedote yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille.

Jos jonkun koodin voimassaoloaika päättyy koodistopalvelimella, sen koodi ja taksa nollataan Kelassa.

Myös nimenmuutosten vuoksi tehdään paljon päivityksiä.

Lue lisää