Sairaanhoitokorvauksia koskevat rajoitukset | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Sairaanhoitokorvauksia koskevat rajoitukset

Kela ei maksa sairaanhoitokorvausta

 • ennaltaehkäisevästä hoidosta (poikkeuksena hammashoito: lue lisää hammashoidon korvaamisesta)
 • protetiikasta ja hammasteknisistä kustannuksista (poikkeuksena veteraanit: lue lisää veteraanien hammashoidon korvaamisesta)
 • kustannuksista, jotka aiheutuvat hoitotarvikkeiden, apuvälineiden ja proteesien hankkimisesta
 • hoitopäivä-, poliklinikka-, toimisto- ja muista vastaavista maksuista, joita yksityinen tai julkinen terveydenhuollon palveluntuottaja perii 
 • esteettisen hoidon kustannuksista
 • lääkkeistä, jotka lääkäri tai hammaslääkäri on antanut asiakkaalle vastaanotolla
 • terveystarkastuksista ja niistä aiheutuneista matkakustannuksista
 • hoidosta, joka ei kuulu terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Tapaturmat ja työterveyshuolto

Ohjaa asiakas hakemaan korvausta vakuutusyhtiöstä, jos sairaanhoitokorvaukset ovat syntyneet

 • liikennevahingosta
 • työtapaturmasta
 • ammattitaudista.

Kela ei maksa sairaanhoitokorvausta työterveyshuoltosopimukseen sisältyvistä sairaanhoitokustannuksista. Rajoitus koskee myös kustannuksia, jotka ylittävät työterveyshuollon kustannuksille asetetut enimmäismäärät.

Kela voi maksaa korvauksen sairaanhoitopalveluista, jotka työnantaja kustantaa työntekijöille henkilöstö- tai lisäetuutena. Lue lisää työterveyshuollon korvaamisesta (Työnantajat-osio).

Julkisen terveydenhuollon tiloissa järjestetyn yksityisen sairaanhoidon korvaaminen

Kela voi maksaa sairaanhoitokorvausta, kun itsenäinen ammatinharjoittaja tai palveluntuottaja on järjestänyt yksityisen terveydenhuollon palvelut hyvinvointialueelta vuokraamissaan tiloissa.

Itsenäisellä ammatinharjoittajalla tai palveluntuottajalla täytyy olla aluehallintoviraston (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) antama lupa tuottaa yksityisen terveydenhuollon palveluja tiloissa, jotka on vuokrattu julkiselta terveydenhuollolta.

Tutkimus- tai hoitomääräys julkisesta terveydenhuollosta

Kela ei maksa sairaanhoitokorvausta, jos asiakas on saanut tutkimus- tai hoitomääräyksen julkisesta terveydenhuollosta ja tutkimus tai hoito annetaan yksityisessä terveydenhuollossa.

Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa terveyskeskushammaslääkäri tai -lääkäri kirjoittaa rintamaveteraanille tai miinanraivaajalle määräyksen kokoproteesihoitoon, jonka tekee yksityinen erikoishammasteknikko. Tällöin Kela voi maksaa hoidosta sairaanhoitokorvausta.

Asiakas käyttää sekä yksityisen että julkisen terveydenhuollon palveluita

Jos asiakas käy yksityislääkärin tai yksityishammaslääkärin lähetteellä tutkimuksissa julkisessa terveydenhuollossa, Kela ei maksa kustannuksista sairaanhoitokorvausta.

Kela ei myöskään maksa korvausta, jos julkinen terveydenhuolto on ostanut palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta.

Asiakkaalla on palveluseteli

Kela ei maksa sairaanhoitokorvausta palvelusetelillä maksetun hoidon kustannuksista.

Asiakas voi hankkia palvelusetelillä tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto hyvinvointialueen tuottamalle palvelulle.

Sivu päivitetty 28.9.2023

Mitä mieltä olet sivusta?