Näin haet muutosta korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun maksuunpanopäätökseen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Näin haet muutosta korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun maksuunpanopäätökseen

Maksuunpanopäätöksellä Kela ratkaisee, täytyykö sinun maksaa terveydenhoitomaksu lukukaudelta. Kela tekee ratkaisun suorittamasi tutkinnon ja lukukauden läsnäolotietojesi perusteella.

Jos olet Kelan kanssa eri mieltä maksuvelvollisuudesta, voit hakea maksuunpanopäätökseen oikaisua. Ennen oikaisun hakemista sinun on pyydettävä Kelalta maksuunpanopäätös. Lue ohje maksuunpanopäätöksen pyytämisestä.

Oikaisuvaatimus Kelan tekemään maksuunpanopäätökseen

Voit hakea muutosta maksuunpanopäätökseen tekemällä oikaisuvaatimuksen Kelalle. Tee oikaisuvaatimus 37 päivän kuluessa siitä, kun maksuunpanopäätös on lähetetty sinulle. Lähettämispäivän näet päätöksestä.

Toimi näin

 1. Hae muutosta OmaKelassa. Valitse sivulta Muutoksenhaku – Valita päätöksestä. Valitse etuus, jota valituksesi koskee: Muu etuus – Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu. Täytä tämän jälkeen muut tarvittavat tiedot.

  Jos et hae muutosta verkossa, toimita oikaisuvaatimus postitse osoitteeseen Kela, Perintäkeskus PL 31 00056 KELA tai vie se mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen.
   
 2. Ilmoita oikaisuvaatimuksessasi seuraavat asiat:
  • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
  • mihin päätökseen haet muutosta
  • mitä muutoksia vaadit päätökseen
  • millä perusteilla vaadit muutoksia.

Toinen henkilö voi tehdä oikaisuvaatimuksen puolestasi, jos annat hänelle valtakirjan. Valtakirja on liitettävä mukaan oikaisuvaatimukseen.

Saat oikaisuvaatimuksesta päätöksen Kelan perintäkeskukselta.

Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä valittaminen

Jos olet tyytymätön Kelan perintäkeskuksen antamaan päätökseen oikaisuvaatimuksestasi, sinulla on oikeus valittaa asiasta oman alueesi toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen. Suomessa on kuusi alueellista hallinto-oikeutta. Tee valitus kirjallisesti 37 päivän kuluessa siitä, kun perintäkeskuksen tekemä päätös on lähetetty sinulle. Lähettämispäivän näet päätöksestä.

Toimi näin

 1. Lähetä valitus liitteineen hallinto-oikeuteen, jonka alueella kotikuntasi sijaitsee. Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa, lähetä asiakirjat Helsingin hallinto-oikeuteen.
 2. Kun hallinto-oikeus on ratkaissut asian, saat asiasta päätöksen. Jos olet tyytymätön päätökseen, voit hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupaa hakea muutosta.

Hallinto-oikeuksien yhteystiedot

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
helsinki.hao@oikeus.fi
p. 029 56 42 069

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi
p. 029 56 42 210

Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744
70101 Kuopio
ita-suomi.hao@oikeus.fi
p. 029 56 42 502

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 Oulu
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
p. 029 56 42 800

Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
p. 029 56 42 410

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 Vaasa
vaasa.hao@oikeus.fi
p. 029 56 42 780

Voit käyttää myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköistä asiointipalvelua. Siirry asiointipalveluun (oikeus.fi).

Hallinto-oikeuden päätöksestä valittaminen

Voit valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos saat siihen luvan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Ohjeita valitusluvan hakemiseen saat päätöksen antaneesta hallinto-oikeudesta tai korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Korkein hallinto-oikeus

PL 180
00131 Helsinki
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
p. 029 56 40 200

Mitä mieltä olet sivusta?