Õllškooulmättʼtõõtti tiõrvâsvuõtthåiddmähss

Eeʹjjest 2021 ääʹljeeʹl ämmatõllškoouli da universiteeʹtti mättʼtõõtti âʹlǧǧe mäʹhssed Kelaaʹje tiõrvâsvuõtthåiddmääus.

Mähss lij nuʹtt 36 euʹrred lookkâmpââʹjest.

Tiõrvâsvuõtthåiddmääusain teäggtet Pâʹjjmättʼtõõttji tiõrvâsvuõtthåiddfoond leʹbe YTHS toiʹmmjummuž. Ämmatõllškoouli da universiteeʹtti mättʼtõõtti vuäǯǯa YTHS:st tiõrvâsvuõtthååid.

Kela ij vuõlttâd määusast laask. Ton õõlǥak jiõčč muʹštted mäʹhssed tõn.

Mähss âlgg mäʹhssed 2 vuâra eeʹjjest. Määuʹs ǩiđđlookkâmpââʹj määus mââimõõzzâst 31.1. da čõhččlookkâmpââʹj määus mââimõsân 30.9.

Vuäitak mäʹhssed määus neeʹttest.