Näin haet muutosta perustoimeentulotuen päätökseen

Jos Kelan tekemä toimeentulotuen päätös on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen tarkistusta Kelasta tai muutosta oikaisuvaatimuskeskuksesta.

Varmista ensin, voiko päätöksen tarkistaa Kelassa

Varmista ennen oikaisuvaatimuksen tekemistä, voidaanko päätös tarkistaa Kelassa. Voit hakea tarkistusta ottamalla yhteyttä Kelaan ja kertomalla virheestä päätöksessä. Kelassa tarkistettavia tilanteita ovat selkeät virheet ja tilanteet, joissa päätös on tehty puutteellisten tietojen perusteella. Asian tarkistaminen Kelassa on nopeampaa kuin oikaisuvaatimuksen tekeminen.

Jos esimerkiksi hakemuksestasi on puuttunut liite eikä päätöksessäsi ole sen vuoksi huomioitu kaikkia menoja, oikaisuvaatimusta ei tarvitse tehdä. Voit toimittaa liitteet verkossa tai suoraan lähimpään Kelan palvelupisteeseen. Merkitse liitteeseen nimesi ja henkilötunnuksesi. Kela tarkistaa päätöksesi ja huomioi toimittamasi selvitykset.

Kunnan toimeentulotukipäätöksestä valittaminen

Jos olet tyytymätön kunnan tekemään täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätökseen, voit vaatia oikaisua kunnan sosiaalilautakunnalta. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen ja joissain tapauksissa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.