Perustoimeentulotuen tarkistaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perustoimeentulotuen tarkistaminen

Kela tarkistaa perustoimeentulotuen, jos sinun tai perheesi olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tuen määrään.

Ilmoita muutoksista OmaKelassa tai toimeentulotuen hakemuslomakkeella TO1 (pdf).

Perustoimeentulotuki voidaan tarkistaa määrältään pienemmäksi tai suuremmaksi.

Jos tuen määrä pienenee tarkistuksessa (esim. tulojen suurenemisen vuoksi), liian suurena maksettu toimeentulotuki voidaan tarvittaessa huomioida seuraavien kuukausien toimeentulotukea arvioidessa. Liikamaksua ei siis peritä takaisin vaan se voidaan huomioida tulevissa maksuissa. Kela ottaa sinuun tarvittaessa yhteyttä ennen tuen tarkistamista.

Jos ansiotulo ei ole ollut tiedossa, kun toimeentulotuesta on tehty päätös, ansiotulo voidaan ottaa maksukuukauden tulona huomioon jälkikäteen, jos toimeentulotukea haetaan päätöstä seuraavan 2 kalenterikuukauden aikana.

Jos tuen määrä suurenee tarkistuksessa, maksu on tililläsi 2 pankkipäivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Jos perheen tilanne muuttuu, tarkistus tehdään siitä päivästä alkaen, jona muutos on tapahtunut.

Kela voi myös saada muuta kautta tietoonsa olosuhteissasi tai tuen tarpeessasi tapahtuneet muutokset, esimerkiksi, kun vaihdat asuntoa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 28.3.2023