Tolktjänstens distansservice | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Distansservicen vid Centret för tolktjänst 

 

Distansservicen vid Centret för tolktjänst är avsedd för kunder som har rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

I distansservicen kan du sköta ärenden på finskt teckenspråk eller på talad finska eller svenska. 

Distansservice

Distansservicen vid Centret för tolktjänst betjänar på svenska, finska och finskt teckenspråk vardagar kl. 8–16. På sommaren 24.6–2.8. mån.–fre. kl. 9–13.

Starta förbindelsen

Distansservicen har jourkaraktär och via den kan du till exempel

 • beställa tolk, lämna ytterligare upplysningar för en beställning eller annullera en beställning
 • tillsammans med tolken ringa till FPA:s kundtjänst
 • sköta ärenden till exempel i anslutning till studietolkning eller tilläggstimmar
 • svara på begäran om tilläggsutredningar gällande tolktjänsten
 • ge respons.

Du kan även använda distansservicen för korta distanstolkningsuppdrag utan tidsbokning. En lämplig längd på ärendet i distansservicen är cirka 15 minuter.

Distanstolkning av jourkaraktär lämpar sig för tolkning i enkla vardagliga situationer såsom

 • att boka tid till läkare
 • att ringa till daghemmet eller skolan
 • korta bankärenden.

Om du har fler ärenden att sköta lönar det sig att beställa tolkning på plats.

Distansservicen är inte avsedd för tolkning vid långa möten eller i komplicerade situationer. Sådana situationer är till exempel möten med många deltagare, krissituationer, terapisessioner eller rättsliga ärenden, såsom utredning av brott eller tvister tillsammans med polisen eller en advokat.

På grund av jourkaraktären är det viktigt att du på förhand berättar för tolken hurdant ärende du vill sköta. Berätta också på förhand för tolken om du är på stället där tolkning behövs med din apparat för distanstolkning, till exempel i butiken, och du är tillsammans med en hörande person på samma ställe. Tolken kan bedöma om distanstolkning är en lämplig tolkningsmetod. Om ärendet är för komplicerat för distansservicen kan tolken be dig beställa tolkning. 

Se distansservicens öppettider.

Så här använder du distansservicen

 1. Starta distansförbindelsen.
 2. Efter några sekunder öppnas en distansförbindelse till en FPA-kundrådgivare som är ledig. Om ingen kundrådgivare är ledig, kan du vänta eller stänga förbindelsen och försöka på nytt senare.
 3. Berätta ditt namn för tolken. Om du har en pekplatta från FPA ska du ange ditt användar-id för tolken (kom ihåg att användar-id är personligt och att du inte kan använda en annan persons användar-id).
 4. Berätta för tolken om du vill ringa någonstans eller om du till exempel vill beställa tolkning. Berätta också på förhand för tolken om du är på stället där tolkning behövs med din apparat för distanstolkning, till exempel i butiken, och du är tillsammans med en hörande person på samma ställe.
 5. Om du vill ringa ska du uppge telefonnumret och till vem du tänker ringa. Berätta närmare för tolken vad ärendet gäller.
 6. I början av ett telefonsamtal som tolkas ska du presentera dig och berätta att du ringer med hjälp av en tolk.

 7. Distanstolkning förutsätter bra samarbete mellan kunden och tolken. Kommunicera lugnt och tydligt. Beakta också till exempel bakgrunden, belysningen och synligheten. Det är svårare att förstå dig, om du använder en mobil enhet och rör på dig samtidigt.

Apparater och inställningar

För att kunna anlita FPA:s distansservice behöver du en smarttelefon, pekplatta eller dator. Apparaten måste ha

 • mikrofon
 • högtalare eller hörlurar
 • videokamera
 • webbläsare, såsom Safari (iOS) eller Google Chrome (version 64 och nyare) 
 • tillräckligt snabb nätanslutning (minst 1 200 kbit/s).

Om du inte har en egen apparat, kan du få låna en apparat från FPA.

När du anlitar FPA:s distansservice för första gången, ska du vid behov göra de kamerainställningar som behövs. Om inställningarna inte är i ordning, kan du ändra dem via kugghjulsikonen på distansservicens webbsida. Om du ändrar inställningarna, bryts bildkontakten i distansservicen för några sekunder.

Felsituationer

Om förbindelsen till FPA:s distansservice inte skapas kan du försöka med att tömma maskinens webbhistorik. 

Om du inte lyckas lösa problemet själv, kan du skicka e-post till FPA:s tekniska kundsupport på adressen tekninentuki@kela.fi.

Senast ändrad 1.7.2024