Työkomennus muihin maihin | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Komennus muihin maihin

Työntekijällä on yleensä oikeus Kelan etuuksiin ja Suomen sosiaaliturvaan ulkomaan työn ajan, jos työ kestää korkeintaan 6 kuukautta maassa, joka on EU:n ulkopuolella tai jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Venäjä, Singapore, Etelä-Afrikka ja Uruguay.

Kun suomalainen työnantaja lähettää työntekijän työkomennukselle tällaiseen maahan, Kela ratkaisee työnantajan ilmoituksen perusteella, onko työntekijällä oikeus Kelan etuuksiin ja Suomen sosiaaliturvaan työkomennuksen aikana.

Työnantajan pitää ilmoittaa ulkomaan työkomennuksen alkamisesta, muutoksista ja päättymisestä Kelaan. Myös työntekijä tekee vastaavan ilmoituksen.

Oikeus Kelan etuuksiin ja työeläketurvaan

Työntekijä säilyttää oikeuden Kelan etuuksiin enintään 5 vuotta kestävän ulkomaan työkomennuksen ajan. Työntekijän on asuttava Suomessa vähintään 6 kuukautta 5 vuoden enimmäisajan täyttymisen jälkeen, jotta hän voi säilyttää oikeuden Kelan etuuksiin uuden komennuksen aikana.

Siirtymäaika 1.4.2019 lakimuutokseen

Ennen 1.4.2019 EU:n ulkopuolelle lähetetyille työntekijöille annetut vakuuttamispäätökset ovat voimassa päätöksessä mainitun ajan. Jos ulkomaan työkomennus jatkuu heti tämän jälkeen, uuden lain mukainen 5 vuoden enimmäisaika lasketaan 1.4.2019 alkaen.

Esimerkki: Lähetetty työntekijä on saanut vakuuttamispäätöksen ajalle 1.1.2018–31.12.2019. Hänen ulkomaan työkomennustaan jatketaan kuitenkin ajalle 1.1.2020–31.12.2021. Uuden komennuksen 5 vuoden enimmäisajasta vähennetään 9 kuukautta 1.4.2019 alkaen. Näin työntekijän oikeus Kelan etuuksiin jatkuu ulkomailla 1.1.2020 jälkeen enintään 4 vuotta ja 3 kuukautta eli 31.3.2024 asti.

Oikeus Kelan etuuksiin edellyttää, että työntekijällä on ulkomaan työn aikana lakisääteinen tai vapaaehtoinen työeläkevakuutus Suomessa.

Työntekijä kuuluu Suomen työeläketurvaan niin kauan, kun hän tekee työtä lähettävälle työnantajalle. Työnantaja voi kuitenkin hakea vapautusta työntekijän eläkelain mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta, kun työkomennus on jatkunut 2 vuotta.

Työnantaja, toimi näin:

  1. Tee Kelaan työnantajan ilmoitus työskentelystä ulkomailla joko Työnantajan asiointipalvelussa (Suomi.fi-tunnistus) tai paperilomakkeella Työnantajan ilmoitus työskentelystä ulkomailla Y38T (pdf). Asiointipalvelussa tarvitset Suomi.fi-valtuuden  ”Palvelussuhteeseen liittyvien etuuksien hakeminen”.
  2. Pyydä työntekijää tekemään oma ilmoituksensa henkilöasiakkaan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella Muutto ulkomaille tai työskentely ulkomailla Y38 (pdf).
  3. Sopikaa ulkomaan työn ajaksi työntekijälle vakuutuspalkka, jota Kela voi käyttää etuuksien määräytymisen perusteena. Työnantajan pitää ilmoittaa vakuutuspalkka tulorekisteriin.
  4. Työnantaja maksaa työntekijän sosiaalivakuutusmaksut Suomeen. Työntekijän sosiaaliturvaetuudet määräytyvät Suomen lainsäädännön perusteella.
  5. Ilmoita Kelaan, kun työntekijän työkomennus ulkomailla muuttuu tai työsuhde päättyy.

Lue lisää

Sivu päivitetty 18.10.2023