Sosiaaliturvamaksut työkomennuksen aikana | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Sosiaaliturvamaksut työkomennuksen aikana

Jos työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin ulkomaankomennuksensa ajan, työnantaja ja ulkomaankomennuksella oleva työntekijä maksavat samat sosiaaliturvamaksut kuin Suomessa asuvat ja työskentelevät.

Työnantaja maksaa Suomeen

  • työeläkevakuutusmaksun
  • tapaturmavakuutusmaksun
  • työttömyysvakuutusmaksun
  • työnantajan sosiaaliturvamaksun (sotu-maksu)
  • työntekijän ryhmähenkivakuutusmaksun, jos työntekijä kuuluu pakolliseen tapaturmavakuutukseen.

Työnantaja pidättää työntekijän palkasta

  • työeläkemaksun työntekijän maksuosuuden
  • työttömyysvakuutusmaksun työntekijän maksuosuuden
  • ennakonpidätyksen sairausvakuutusmaksun suorittamiseksi (ns. minipidätys) tai perii rajoitetusti verovelvolliselta sairausvakuutusmaksun lähdeveron tapaan.

Yllä mainitut maksut lasketaan yleensä ulkomaantyöskentelyä varten sovitun vakuutuspalkan perusteella. Maksut pitää suorittaa, vaikka palkka olisi Suomessa verovapaata.

Ilmoita vakuutuspalkka tulorekisteriin

Työnantajan pitää ilmoittaa vakuutuspalkka tulorekisteriin, josta Kela saa palkkatiedot työntekijän etuuksia varten. Asiointi Kelan kanssa helpottuu, jos työnantaja on ilmoittanut tulorekisteriin palkkatietojen lisäksi työntekijän palvelussuhde-, poissaolo- ja tulolajitiedot.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?