Työnantajan asiointipalvelu (päivärahat, kv työ)

Asiointipalvelun käyttöön työnantajaorganisaatio tarvitsee tällä hetkellä Verohallinnon Katso-tunnisteen.  Syksyn 2019 aikana Katso-tunnisteen korvaa Suomi.fi-tunniste, joka on Väestörekisterikeskuksen tarjoama palvelu.

Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun. Palvelu toimii suomeksi ja ruotsiksi.

Muista ilmoittaa palkat tulorekisteriin

Työnantajan pitää ilmoittaa palkat tulorekisteriin 1.1.2019 lähtien. Kela toivoo tulorekisteriin myös täydentäviä tietoja, jotka helpottavat asiointia.

Lue lisää Kelasta tulorekisterissä

Näin toimit asiointipalvelussa

 • Kirjaudu palveluun henkilökohtaisella Katso-tunnisteella.
 • Käytä vain yhtä selaimen välilehteä
 • Palvelussa liikutaan painikkeilla ja vasemman reunan valinnoilla. Älä käytä selaimen Edellinen tai Back –toimintoja
 • Jatka-painikkeella tallennat sivun tiedot ja siirryt seuraavalle sivulle
 • Tyhjennä-painike poistaa sivulle kirjoitetut tiedot
 • Keskeytä-painike keskeyttää lomakkeen täyttämisen eivätkä täyttämäsi tiedot jää talteen
 • Voit palata jo täytetyille sivuille valitsemalla näytön vasemmassa reunassa olevasta navigaattorista kyseisen näytön otsikon
 • Kirjaudu ulos-valinta näytön oikeassa yläkulmassa lopettaa istunnon.

Palvelussa voit ilmoittaa

 • poissaoloajan, kun työntekijä on ollut sairaana, kuntoutuksessa, perhevapaalla tai hoitanut sairasta lasta
 • työntekijän työajan joustavan tai osittaisen hoitorahan hakemista varten
 • palkan, joka maksetaan työntekijälle poissaolon aikana
 • työnantajan yhteystiedot päivärahan maksamista ja päätöksen antamista varten
 • työnantajan suostumuksen sähköiseen asiointiin (alkaen 12.1.2019)
 • työntekijän palkkatiedot päivärahan määrän laskemista varten (6 kk:n ajalta)
 • työntekijän työskentelystä ulkomailla.

Palvelussa voit hakea

 • sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahaa, luovutuspäivärahaa tai tartuntatautietuutta työntekijän palkallisen poissaolon ajalta
 • äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaarahaa työntekijän palkallisen perhevapaan ajalta
 • perhevapaakorvausta ja vuosilomakustannuskorvausta vanhempainpäivärahakauden ajalta.

Palvelussa voit tarkistaa

 • lähetettyjä hakemuksia ja ilmoituksia
 • Kelan antamia päätöksiä
 • työnantajalle maksettuja päivärahoja
 • lokitietoja

Voit myös antaa lisäselvityksen jo lähetettyyn ilmoitukseen tai hakemukseen. Postita hakemusten ja ilmoitusten liitteet Kelaan.

Tarkempia ohjeita ilmoittamiseen ja hakemiseen löydät asiointipalvelussa sivun vasemmasta alareunasta.

Varmista ilmoittamiesi tietojen oikeellisuus

Kun lähetät työnantajan hakemuksia päivärahoista asiointipalvelun selainsovelluksella, kirjoitat palveluun paljon arkaluonteista tietoa. Väärän henkilötunnuksen tiedoilla lähetetty lomake on tietoturvariski ja aiheuttaa ylimääräistä työtä kaikille osapuolille.

Kertaa asiointipalvelun tärkeimmät säännöt:

 1. Varmista, että käytät palvelua vain yhdellä selainikkunalla.
 2. Tarkista aina ennen lomakkeen lähettämistä, että työntekijän henkilötunnus ja ilmoitetut tiedot ovat oikein.
 3. Palaa korjaaman tiedot valitsemalla palvelun navigaattorista sivu, jossa on korjattavia tietoja.

Tiedostomuotoisessa lähettämisessä inhimillisiä virheitä tapahtuu vähemmän. Lue lisää tiedostomuotoisesta lähettämisestä.

Palvelun käyttöoikeudet ja tunnistautuminen

Työnantajien asiointipalvelun tunnistaudutaan ns. vahvalla Katso-tunnisteella.

Organisaation Katso-käyttöoikeuksien pääkäyttäjä antaa hakemallesi tunnisteelle valtuudet toimia organisaation nimissä. Annettavaan valtuutukseen on kuuluttava "Kela – Hakemukset, maksut ja päätökset" -rooli ja valtuutuksen tulee kohdistua pääorganisaatioon, jotta henkilö voi toimia Kelan työnantajien asiointipalvelussa.
Pääkäyttäjällä näkyy myös Lokitietojen tarkastaja-rooli, jonka hän voi myöntää toiselle, esimerkiksi organisaation tietoturvavastaavalle.

Alitunnuksen käyttäjien tulee vahvistaa tunnuksensa Katso-palvelussa.

Lue lisää