Vakutuuspalkka | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Vakuutuspalkka ulkomaan työkomennuksen aikana

Jos ulkomaan työkomennus kestää yli 6 kuukautta, työnantajan täytyy kohdemaasta riippumatta määritellä työntekijälle vakuutuspalkka ennen työkomennuksen alkua.

Vakuutuspalkka on useiden Suomen sosiaaliturvaetuuksien perusteena ulkomaantyön ajan. Esimerkiksi työntekijän sairauspäiväraha ja vanhempainpäiväraha määräytyvät vakuutuspalkan mukaan. Sen perusteella työntekijälle karttuu myös työeläkettä.

Vakuutuspalkka kannattaa merkitä työkomennuksesta tehtyyn sopimukseen. Sitä ei voi sopia vapaasti, vaan sen pitää perustua työntekijän eläkelakiin.

Ilmoita vakuutuspalkka tulorekisteriin

Työnantajan pitää ilmoittaa vakuutuspalkka tulorekisteriin, josta Kela saa palkkatietoja työntekijän etuuksia varten. Sekä työntekijän että työnantajan asiointi Kelan kanssa helpottuu, jos työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin pakollisten palkkatietojen lisäksi työntekijän palvelussuhde-, poissaolo- ja tulolajitiedot.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021