Sairauspäiväraha | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Sairauspäiväraha työnantajalle

Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle, jos työnantaja on maksanut työntekijälle palkkaa sairauspäivärahan omavastuuajan jälkeisen poissaolon ajalta. Omavastuuaika alkaa yleensä siitä päivästä, jolloin lääkäri on todennut työkyvyttömyyden.

Kun työkyvyttömyys pitkittyy, työnantajan ja työterveyshuollon pitää miettiä yhdessä työntekijän kanssa, miten hän voisi palata työhönsä. Joissakin tilanteissa osasairauspäiväraha voi olla vaihtoehto sairauspäivärahalle.

Milloin työnantajan pitää maksaa palkkaa sairauspoissaolon ajalta?

Työntekijällä on oikeus palkkaan sairauden aikana ainakin sairauspäivärahan tai osasairauspäivärahan omavastuuajalta. Alan työehtosopimuksen tai työntekijän henkilökohtaisen työsopimuksen perusteella työnantaja voi olla velvollinen maksamaan sairauden ajalta palkkaa myös omavastuuajan jälkeen.

Työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa sairauden, perhevapaan tai kuntoutuksen ajalta vaihtelee eri aloilla ja eri työtehtävissä. Se voi myös olla riippuvainen palvelussuhteesta ja palkkausmuodosta eli siitä, tekeekö työntekijä koko- vai osa-aikaista työtä ja onko kyseessä kuukausi- vai tuntipalkka. Vaihtelua on myös siinä, maksetaanko poissaolon aikana palkkaa työntekijän vapaapäiviltä. Näistä velvollisuuksista on yleensä mainittu työ- tai virkaehtosopimuksessa tai työ-, virka- tai oppisopimussuhteen ehdoissa.

Työntekijällä on useita työnantajia tai hän on yrittäjä

Työntekijä voi saada sairausajan palkkaa usealta työnantajalta. Tällöin Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajille samassa suhteessa, jonka mukaan työnantajat maksavat palkkaa työntekijälle.

Työntekijä voi olla työ- tai virkasuhteessa sekä lisäksi toimia yrittäjänä tai maatalousyrittäjänä, jolla on YEL- tai MYEL-vakuutus. Tällöin Kela jakaa sairauspäivärahan työnantajan ja työntekijän välillä sen mukaan, mikä on YEL- tai MYEL-työtulon sekä työnantajan maksaman sairausajan palkan suhde.

Työtapaturma tai liikennevahinko

Jos työntekijän sairauspoissaolo johtuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta, korvausta haetaan vakuutusyhtiöstä.

Jos päätöksen saaminen vakuutusyhtiöstä kestää työntekijästä riippumattomasta syystä, hän voi hakea sairauspäivärahaa Kelasta. Kun vakuutusyhtiö antaa Kelalle viivästymistodistuksen, Kela maksaa sairauspäivärahasta työntekijälle kuuluvan osuuden. Työnantajalle kuuluvan sairauspäivärahan Kela maksaa vasta vakuutusyhtiön päätöksen jälkeen.

Lue lisää

Osan aikaa töissä, väliajat osasairauspäivärahalla

Osasairaus­päiväraha mahdollistaa paluun töihin kuntoutujan ehdoilla.

Lue lisää (elämässä.fi)

Työkalupakki kokoaa yhteen keinot, joilla tukea työkykyä 

Esihenkilö, työkyvyn ja kuntoutuksen työkalupakki antaa sinulle kokonaiskuvan keinoista, joilla voit työterveyshuollon kanssa tukea työntekijää eri tilanteissa.

Tutustu työkalupakkiin (pdf)
Sivu päivitetty 27.2.2024