Takaisinperintä työnantajalta | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Takaisinperintä työnantajalta

Jos työnantajalle on maksettu etuutta tai korvausta liikaa tai väärin perustein, Kela perii liikaa maksetun osuuden takaisin.

Työnantaja voi saada liikaa etuutta, jos etuuden maksamisen jälkeen tulee ilmi jokin muutos, joka vaikuttaa päätökseen. Muutos voi olla esimerkiksi se, että työntekijä palaa työhön suunniteltua aikaisemmin. Takaisinperintään voi johtaa myös esimerkiksi se, että päätöksen tekemisen jälkeen ilmenee, ettei työterveyshuollon korvauksen perusteena olevaa perusselvitystä olekaan tehty.

Jos Kela on päätöksensä perusteella maksanut työnantajalle liikaa etuutta tai korvausta, Kela on yhteydessä työnantajaan ennen päätöstä takaisinperinnästä.

Erääntyneiden saatavien perintää hoitaa Kelan perintäkeskus.

Takaisinperinnän vaiheet

Kela lähettää takaisinperintään liittyvät kirjeet ja päätökset siihen osoitteeseen, jonka työnantaja on ilmoittanut yritys-ja yhteisötietorekisterin (YTJ) tietoihin (ytj.fi)

Jos työnantaja on antanut luvan sähköisten päätösten vastaanottamiseen, takaisinperintäpäätös on luettavissa Työnantajan asiointipalvelussa. Asiointipalvelussa takaisinperintäpäätökset erottuvat muista etuuspäätöksistä etuuden nimeen liitetyllä Takaisinperintä-merkinnällä.

 1. Selvityspyyntö liikamaksusta

  Ennen takaisinperintäpäätöstä Kela lähettää työnantajalle selvityspyynnön liikamaksusta. Kela pyytää selvitystä postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Jos selvityspyyntö koskee päivärahoja, siihen voi vastata myös Työnantajan asiointipalvelussa.

  Selvityspyyntöön ei tarvitse vastata, jos työnantaja ei hae perinnästä luopumista tai perittävän summan kohtuullistamista.
 2. Päätös takaisinperinnästä

  Takaisinperintäpäätös annetaan, kun selvityspyynnössä ilmoitettu määräaika on kulunut umpeen. Päätöksessä ilmoitetaan etuuden takaisinmaksamiseen tarvittavat tiedot, kuten pankkitilin numero, eräpäivä, viitenumero ja maksettava summa.
 3. Maksukehotus

  Jos perittävää määrää ei ole maksettu eräpäivään mennessä, Kela lähettää postitse maksukehotuksen.
 4. Ulosotto

  Jos liikamaksua ei makseta annetussa määräajassa, velka toimitetaan ulosottoviranomaisen perittäväksi.
Sivu päivitetty 24.5.2024