Päätöksestä valittaminen | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Päätöksestä valittaminen

Jos työnantaja on tyytymätön Kelan päätökseen, siihen voi hakea muutosta valituksella. Päätöksessä on aina mukana ohje sen tekemiseen.

Toimi näin

 1. Tee vapaamuotoinen kirjallinen valitus, josta ilmenevät ainakin seuraavat asiat:
  • työnantajan nimi ja Y-tunnus
  • osoitteesi ja puhelinnumerosi
  • mihin päätökseen haet muutosta
  • mitä muutoksia vaadit. Muista allekirjoittaa valitus. Jos haluat esittää uusia asiaan liittyviä selvityksiä, liitä ne mukaan.
 2. Lähetä valitus postitse osoitteeseen, joka on mainittu päätöksessä.

Valitus pitää lähettää 37 päivän kuluessa päätöksen postituspäivästä. Postituspäivä on merkitty päätökseen. Kela olettaa, että tieto päätöksestä on tavoittanut vastaanottajan viimeistään silloin, kun postituspäivästä on kulunut 7 päivää.

Valituksen käsittely Kelassa

Kela tarkistaa valituksen kohteena olevan päätöksen ja oikaisee sen, jos kaikki valituksessa esitetyt vaatimukset voidaan hyväksyä.

Jos työnantajalle on maksettu

 • liian vähän etuutta tai korvausta, Kela maksaa oikaisupäätöksen perusteella lisää.
 • liikaa korvausta, Kela on yhteydessä työnantajaan ennen päätöksen oikaisemisesta ja takaisinperintää.

Jos Kela ei voi oikaista päätöstä, valitus lähetetään edelleen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Valituksen käsittely sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa

Jos Kela ei voi oikaista päätöstä, sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee valituksen ja lähettää siitä työnantajalle kirjallisen päätöksen. Muutoksenhakulautakunta ei peri asian käsittelystä maksuja.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen, joka on ylin valitusaste. Myös vakuutusoikeus antaa asiasta kirjallisen päätöksen.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
Siltasaarenkatu 12 A, PL 330, 00531 Helsinki
puh. 0295 163 800 (arkisin klo 9–15)
www.samu.fi

Vakuutusoikeus
Ratapihantie 9, PL 1005, 00521 Helsinki
puh. 029 564 3200
www.vakuutusoikeus.fi

Sivu päivitetty 22.4.2021