Hakemuksesta päätökseen | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Hakemus tai ilmoitus

Työnantaja voi hakea Kelasta etuuksia ja korvauksia, kun työterveyspalvelut on järjestetty tai kun työntekijä on sairaana, perhevapaalla tai kuntoutuksessa. Lähes kaikki työnantajan hakemukset ja ilmoitukset voi tehdä verkossa työnantajien asiointipalveluissa. Jos työnantajalla ei ole mahdollisuutta tehdä hakemusta tai ilmoitusta verkossa, sen voi tehdä tulostettavalla pdf-lomakkeella.

Ennen kuin täytät hakemuksen, lue sivuiltamme, milloin kyseistä etuutta tai korvausta voi saada. Etuuksista ja korvauksista kertovilla sivuilla on myös tarkemmat hakuohjeet. Tarvittaessa voit kysyä asiakaspalvelustamme neuvoa hakemiseen liittyvissä asioissa.

Huomaa, että työnantajilla on etuuksiin eri hakuajat kuin henkilöasiakkailla. Jos työnantajan hakemus tai ilmoitus viipyy pitkään, se voi viivästyttää työntekijälle kuuluvan etuuden maksamista.

Hakemusten liitteet voi toimittaa Kelaan postitse tai suojatulla sähköpostilla. Toistaiseksi työnantajien asiointipalveluissa ei voi lähettää liitteitä. Lääkärintodistusta ei tarvitse lähettää, jos se on välitetty Kelaan suoraan terveydenhuollosta (kanta.fi). Työntekijä voi lähettää lääkärintodistuksensa myös itse OmaKelassa.

Jos hakemuksesta puuttuu tietoja, Kela pyytää tarvittavat lisäselvitykset. Selvityksen voi antaa postitse, suojatulla sähköpostilla tai puhelimitse. Jos selvitys koskee päivärahoja tai vuosilomakustannus- tai perhevapaakorvauksia, työnantaja voi vastata selvityspyyntöön Työnantajan asiointipalvelussa.

Päivärahaa sekä vuosilomakustannus- ja perhevapaakorvauksia koskevissa asioissa työnantaja voi ilmoittaa ja muuttaa tilinumeron Työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella Y122 (pdf). Kun työnantaja hakee työterveyshuollon korvauksia, tilinumero täytyy ilmoittaa hakemuksessa.

Osoitteenmuutoksista ei tarvitse ilmoittaa Kelaan. Osoite kannattaa kuitenkin päivittää yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) tietoihin (ytj.fi). Kela käyttää YTJ-rekisteriin ilmoitettua osoitetta esimerkiksi päivärahojen takaisinperintätilanteissa.

Päätös

Kela antaa kaikista etuushakemuksista päätöksen. Päätöksessä kerrotaan, onko etuus tai korvaus myönnetty ja paljonko sitä maksetaan. Päätöksessä kerrotaan myös, miten siihen voi hakea muutosta.

Kun työnantaja maksaa palkkaa työntekijän sairauspoissaolon, kuntoutuksen tai vanhempainvapaan ajalta ja hakee poissaolon kustannuksista korvausta itselleen, päätös annetaan sekä työntekijälle että työnantajalle.

Työntekijän yksityisyyden suoja

Kela ei voi antaa työnantajalle kaikkia tiedossaan olevia tietoja työntekijän terveydentilasta. Työnantajalle lähetetty päätös sisältää tietoja työntekijän terveydentilasta ja perustelut siinä laajuudessa, jota laki edellyttää. Ennen päätöksen antamista Kela ei voi ottaa kantaa siihen, myönnetäänkö työntekijälle päiväraha tai oikeuttaako tietty diagnoosi päivärahaan.

Päätös verkossa tai postitse

Jos työnantaja on hakenut päiväraha- ja perhevapaaetuuksia, Kela lähettää päätöksen sekä postitse että sähköisenä Työnantajan asiointipalveluun. Jos työnantaja haluaa luopua kokonaan paperisista päätöksistä, siihen täytyy antaa suostumus asiointipalvelussa. Suostumuksen voi antaa työnantajan edustaja, jolla on siihen tarvittava asiointivaltuus. Jos työnantaja on hakenut etuuksia tulorekisterin kautta, päätös lähetetään vain Työnantajan asiointipalveluun.

Päätösten tarkastelu edellyttää myös siihen tarkoitettua asiointivaltuutta. Asiointipalvelussa päätökset ovat luettavissa kuluvan vuoden ja edeltävän 2 kalenterivuoden ajalta.

Asiakaskirjeet Kela lähettää aina postitse. Lisäselvityksiä Kela voi pyytää postitse, sähköpostitse tai puhelimitse.

Kela lähettää päätökset ja kirjeet joko hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) ilmoitettuun osoitteeseen (ytj.fi). Työnantaja voi ilmoittaa hakemuksessa myös valtuuttamansa tilitoimiston tai palkanlaskentayrityksen osoitteen. Takaisinperintään liittyvät kirjeet Kela lähettää aina YTJ-rekisterissä olevaan osoitteeseen.

Jos työnantaja on lähettänyt työterveyshuollon korvaushakemuksen Työterveyshuollon asiointipalvelussa, myös päätöksen voi lukea asiointipalvelussa. Päätös lähetetään kuitenkin myös postitse siihen osoitteeseen, jonka työnantaja on ilmoittanut hakemuksessa.

Jos työnantaja on hakenut Kiila-kuntoutusta KIILA kuntoutuskurssien asiointipalvelussa, Kela lähettää hakemuksesta vahvistusviestin työnantajan ilmoittamaan sähköpostiin.

Lue lisää

Sivu päivitetty 26.1.2024