Pikaopas työterveyshuollon korvauksiin | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Pikaopas työterveyshuollon korvauksiin

Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöilleen ehkäisevän työterveyshuollon. Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia tilikausittain.

Työterveyshuollon järjestäminen

Työterveyshuoltosopimus

Työnantaja etsii sopivan työterveyshuollon palveluntuottajan, jonka kanssa se tekee työterveyshuoltosopimuksen. Sopimuksessa määritellään palvelun laajuus eli kuuluuko siihen ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi myös sairaanhoitoa.

Toteuttaminen

Työpaikkaselvitys

Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksen työpaikalla. Työnantaja vastaa siitä, että työpaikkaselvitys on tehty.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työnantaja ja työterveyshuolto laativat yhteistyössä kirjallisen toimintasuunnitelman työpaikkaselvityksen perusteella. Suunnitelma tulee tarkistaa vuosittain.

Työkyvyn hallinta

Työpaikka ja työterveyshuolto sopivat ja laativat yhdessä kirjallisesti työkyvyn hallinnan toimintakäytännön, joka perustuu työpaikan tarpeisiin. Tavoitteena on tukea ja edistää yhteistyössä työntekijöiden terveyttä ja työkykyä työuran kaikissa vaiheissa.

Työntekijä käy työterveyshuollossa

Työterveyshuolto kutsuu työntekijät esimerkiksi terveystarkastuksiin sekä antaa ohjausta ja neuvontaa. Työterveyshuoltoon voi myös kuulua sairaanhoitoa, jos se sisältyy sopimukseen.

Mitä Kela korvaa?

Työterveyshuollossa korvattavia kustannuksia syntyy muun muassa työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman tekemisestä sekä terveystarkastuksista ja niihin liittyvistä tutkimuksista. Kela korvaa myös yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksia, jos sairaanhoito kuuluu työterveyshuoltosopimukseen.

Kela neuvoo korvauksissa

Kela ohjaa ja neuvoo työterveyshuollon korvauksiin liittyvissä asioissa. Työterveyshuollon palveluntuottaja puolestaan neuvoo työterveyshuoltoon ja sen järjestämiseen liittyvissä asioissa.

Työnantajan tilikausi päättyy

Työterveyshuolto lähettää esitäytetyn hakemuksen

Yleensä työterveyshuollon palveluntuottaja lähettää työnantajalle esitäytetyn korvaushakemuksen, jossa on tiedot työterveyshuollon kustannuksista.

Yhteistoiminta

Työnantajalle maksettavan korvauksen edellytyksenä on, että korvaushakemus ja siihen liittyvät asiakirjat on käsitelty työpaikalla yhteistoimintamenettelyn periaatteiden mukaisesti.

Työnantaja hakee korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä

Työnantaja tarkistaa, täydentää ja lähettää korvaushakemuksen Kelaan joko verkossa tai paperilla.

Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksista noin puolet enimmäismäärään saakka

Kela pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä ja antaa korvauksista kirjallisen päätöksen.

Työterveyshuolto on jatkuvaa toimintaa

Työnantaja ja työterveyshuolto huolehtivat yhteistyössä siitä, että

  • työpaikkaselvityksen tiedot ovat ajan tasalla ja
  • toimintasuunnitelma on voimassa ja tarkistetaan vuosittain sekä päivitetään tarvittaessa.
Sivu päivitetty 20.3.2023