Pikaopas työterveyshuollon korvauksiin

Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöilleen ehkäisevän työterveyshuollon.  Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia tilikausittain.

Työterveyshuollon järjestäminen

 

Työterveyshuoltosopimus

Työnantaja etsii sopivan työterveyshuollon palveluntuottajan, jonka kanssa se tekee työterveyshuoltosopimuksen. Sopimuksessa määritellään palvelun laajuus eli kuuluuko siihen ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi myös sairaanhoitoa.

Lue lisää

Toteuttaminen

 

Työpaikkaselvitys

Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksen työpaikalla. Työnantaja vastaa siitä, että työpaikkaselvitys on tehty.

Lue lisää
 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työnantaja ja työterveyshuolto laativat yhteistyössä kirjallisen toimintasuunnitelman työpaikkaselvityksen perusteella. Suunnitelma tulee tarkistaa vuosittain.

Lue lisää
 

Työkyvyn hallinta

Työpaikka ja työterveyshuolto sopivat ja laativat yhdessä kirjallisesti työkyvyn hallinnan toimintakäytännön, joka perustuu työpaikan tarpeisiin. Tavoitteena on tukea ja edistää yhteistyössä työntekijöiden terveyttä ja työkykyä työuran kaikissa vaiheissa.

Lue lisää
 

Työntekijä käy työterveyshuollossa

Työterveyshuolto kutsuu työntekijät esimerkiksi terveystarkastuksiin sekä antaa ohjausta ja neuvontaa. Työterveyshuoltoon voi myös kuulua sairaanhoitoa, jos se sisältyy sopimukseen.

Lue lisää
 

Mitä Kela korvaa?

Työterveyshuollossa korvattavia kustannuksia syntyy muun muassa työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman tekemisestä sekä terveystarkastuksista ja niihin liittyvistä tutkimuksista. Kela korvaa myös yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksia, jos sairaanhoito kuuluu työterveyshuoltosopimukseen.

Lue lisää
 

Kela neuvoo korvauksissa

Kela ohjaa ja neuvoo työterveyshuollon korvauksiin liittyvissä asioissa. Työterveyshuollon palveluntuottaja puolestaan neuvoo työterveyshuoltoon ja sen järjestämiseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää

Työnantajan tilikausi päättyy

 

Työterveyshuolto lähettää esitäytetyn hakemuksen

Yleensä työterveyshuollon palveluntuottaja lähettää työnantajalle esitäytetyn korvaushakemuksen, jossa on tiedot työterveyshuollon kustannuksista.

 

Yhteistoiminta

Työnantajalle maksettavan korvauksen edellytyksenä on, että korvaushakemus ja siihen liittyvät asiakirjat on käsitelty työpaikalla yhteistoimintamenettelyn periaatteiden mukaisesti.

Lue lisää
 

Työnantaja hakee korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä

Työnantaja tarkistaa, täydentää ja lähettää korvaushakemuksen Kelaan joko verkossa tai paperilla.

Lue lisää
 

Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksista noin puolet enimmäismäärään saakka

Kela pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä ja antaa korvauksista kirjallisen päätöksen.

Lue lisää
 

Työterveyshuolto on jatkuvaa toimintaa

Työnantaja ja työterveyshuolto huolehtivat yhteistyössä siitä, että

  • työpaikkaselvityksen tiedot ovat ajan tasalla ja
  • toimintasuunnitelma on voimassa ja tarkistetaan vuosittain sekä päivitetään tarvittaessa.