Vanhempainpäivärahat - kansainväliset tilanteet | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Vanhempainpäivärahat työnantajalle kansainvälisissä tilanteissa

Työntekijä voi saada raskaus- ja vanhempainrahaa, jos hän on sairausvakuutettu Suomessa. Aikaisemmin työntekijän on pitänyt olla sairausvakuutettu Suomessa 180 päivää ennen lapsen laskettua aikaa. 1.8.2022 alkaen riittää, kun työntekijä on sairausvakuutettu hakemansa perhevapaan aikana.

Jos työntekijän oikeutta Kelan etuuksiin ei ole selvitetty eli ei tiedetä, onko hän sairausvakuutettu Suomessa, työntekijän täytyy ilmoittaa Suomeen muutosta OmaKelassa. Lue lisää ilmoituksen tekemisestä.

Jos työntekijä ei ole sairausvakuutettu Suomessa, työnantaja ei voi saada vanhempainpäivärahoja hänen vanhempainvapaidensa ajalta, vaikka maksaisikin hänelle palkkaa.

Suomeen muutto kesken vanhempainpäivärahaa

Jos työntekijä muuttaa Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta ja saa lähtömaasta vanhempainpäivärahaa, lähtömaa maksaa etuuden yleensä loppuun saakka. Vanhempainpäivärahoja ei voi saada samalta ajalta Suomesta.

Toisen maan vanhempainpäivärahan päättymisen jälkeen työntekijä voi saada päivärahaa Suomesta, jos Suomen vanhempainrahapäiviä on enemmän kuin lähtömaassa.

Tutustu tarkemmin perhe-etuuksiin Suomeen muuttaneelle työntekijälle. 

Esimerkki perhevapaalle jäävästä työntekijästä

Kadri on tullut Virosta Suomeen töihin ja on jäämässä raskausvapaalle. Hän ei ole aiemmin hakenut Kelasta etuuksia tai Kela-korttia, joten hänen oikeuttaan Suomen sosiaaliturvaan ei ole selvitetty. Siksi Kadrin pitää täyttää vanhempainpäivärahahakemuksen lisäksi ilmoitus Suomeen muutosta OmaKelassa.

Kela toteaa, että Kadrilla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Kadri voi siis saada raskaus- ja vanhempainrahaa, jos etuuden muut edellytykset täyttyvät. Kadri saa täyttä palkkaa vapaansa ensimmäisen kuukauden ajalta, joten siltä ajalta päiväraha maksetaan työnantajalle.

Kadri saa kirjallisen päätöksen raskaus- ja vanhempainrahasta, ja työnantaja saa päätöksen palkallisen vapaan ajalta. Kela ei lähetä erillistä päätöstä Kadrin oikeudesta sosiaaliturvaan, mutta hän voi tarkistaa tiedon OmaKelasta

Mitä mieltä olet sivusta?