Vanhempainpäivärahat | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Vanhempainpäivärahat työnantajalle

Kun työnantaja maksaa palkkaa työntekijänsä raskaus-, erityisraskaus-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta, Kela voi maksaa vanhempainpäivärahan työnantajalle. Vanhempainpäivärahalla tarkoitetaan raskaus-, erityisraskaus-, isyys- ja vanhempainrahaa. Työntekijä voi jäädä isyysvapaalle, jos hänen lapsensa laskettu aika oli ennen 4.9.2022 (Henkilöasiakkaat-osio).

Jos työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälleen palkkaa vanhempainvapaiden ajalta, se on yleensä määritelty alan työehtosopimuksissa. Työnantaja ei voi saada päivärahaa työntekijän vuosiloman tai työpäivien ajalta.

Vaikka työnantaja ei maksaisikaan palkkaa työntekijän perhevapaan ajalta, Kela voi silti tarvita työnantajalta lisätietoja.

Vanhempainpäivärahat

Synnyttävä vanhempi saa raskausvapaata 40 arkipäivää eli noin 6 viikkoa. Raskausvapaa alkaa yleensä 30 arkipäivää eli 5 viikkoa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Työntekijä voi sopia työnantajan kanssa raskausvapaalle jäämisestä myös tätä myöhemmin. Vapaa täytyy kuitenkin aloittaa viimeistään 14 arkipäivää eli noin 2 viikkoa ennen laskettua aikaa. Kela maksaa raskausvapaan ajalta raskausrahaa työntekijälle tai työnantajalle.

Arkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista lauantaihin lukuun ottamatta arkipyhiä.

Jos työolosuhteet ovat raskaudelle vaaralliset, työntekijä jää erityisraskausvapaalle heti raskauden alussa samoin ehdoin kuin hän jäisi aiemman lain mukaan erityisäitiysvapaalle.

Tutustu tarkemmin raskausrahaan ja erityisraskausrahaan henkilöasiakkaiden sivuilla.

Molemmat vanhemmat saavat vanhempainvapaata 160 arkipäivää eli noin 6,5 kuukautta. Yksinhuoltaja saa kaikki vanhempainvapaat eli noin 13 kuukautta itselleen. Monikkoperheet saavat enemmän vapaita, esimerkiksi kaksosperheet 404 arkipäivää. Kela maksaa vanhempainvapaan ajalta vanhempainrahaa työntekijälle tai työnantajalle.

Vanhempainvapaan luovuttaminen toiselle henkilölle

Vanhempi voi luovuttaa omista vapaistaan enintään 63 arkipäivää eli noin 2,5 kuukautta toiselle vanhemmalle tai muulle lasta hoitavalle henkilölle, esimerkiksi puolisolle, joka ei ole lapsen vanhempi.

Esimerkki vanhempainvapaapäivien luovuttamisesta

Lapsi syntyy marraskuussa 2022, ja hänen vanhempansa ovat eronneet. Lapsen isä luovuttaa omasta vanhempainrahakiintiöstään 18 arkipäivää uudelle puolisolleen. Isän puolison täytyy ilmoittaa vanhempainvapaan pitämisestä omalle työnantajalleen viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan aloittamista ja hakea Kelasta vanhempainrahaa viimeistään 2 kuukautta sen jälkeen, kun hän on jäänyt vapaalle.

Jos työnantaja maksaa isän puolisolle palkkaa vanhempainvapaan ajalta, hakee työnantaja päivärahan.

Vanhempainvapaan jaksottaminen

Perheen ei tarvitse pitää vanhempainvapaata yhtenäisenä jaksona, vaan sen voi jakaa osiin. Työntekijällä on oikeus pitää vanhempainvapaata 1–4 jaksoa kalenterivuodessa. Jos työntekijä ei sovi työnantajan kanssa toisin, jaksojen täytyy olla vähintään 12 arkipäivän eli noin 2 viikon mittaisia. Työnantaja ja työntekijä voivat halutessaan sopia myös useammista jaksoista. Myös työehtosopimuksissa voi olla erillisiä ehtoja.

Vanhempainvapaata voi pitää esimerkiksi vuorotellen kotihoidon tukijaksojen kanssa sen jälkeen, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää eli noin 6 kuukautta.

Esimerkki vanhempainvapaan jaksottamisesta

Isäksi tuleva työntekijä ilmoittaa työnantajalleen, että hän aikoo pitää vanhempainvapaata 18 arkipäivää eli 3 viikkoa heti lapsen syntymän jälkeen. Kun työntekijä ja hänen esihenkilönsä keskustelevat asiasta, käy ilmi, että isä on suunnitellut pitävänsä loput vanhempainvapaansa eli 142 arkipäivää myöhemmin kahdessa jaksossa.

Jotta työpaikalla osattaisiin varautua sijaisjärjestelyihin, esihenkilö kirjoittaa muistiin tulevan isän suunnitelmat ja pyytää häntä kertomaan, jos niihin tulee muutoksia. Työntekijän ei ole kuitenkaan pakko ilmoittaa vapaan pitämisestä aiemmin kuin 2 kuukautta ennen vapaan alkua.

Vanhemmat voivat pitää vanhempainvapaata yhtä aikaa enintään 18 arkipäivää eli 3 viikkoa.

Vanhempainvapaa osittaisena

Vanhempainvapaata voi pitää myös osittaisena. Silloin työntekijän päivittäinen työaika voi olla enintään 5 tuntia päivässä. Työntekijällä ja työnantajalla täytyy olla sopimus osa-aikatyöstä. Osittainen vanhempainvapaapäivä kuluttaa puolikkaan vanhempainrahapäivän. Esimerkiksi 2 viikon osittainen vanhempainvapaa kuluttaa siis 6 vanhempainrahapäivää.

Arkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista lauantaihin lukuun ottamatta arkipyhiä.

Vanhempainvapaat täytyy pitää siihen mennessä, kun lapsi täyttää 2 vuotta.

Tutustu tarkemmin vanhempainrahaan ja osittaiseen vanhempainrahaan henkilöasiakkaiden sivuilla.

Ilmoitus työnantajalle

Työntekijän täytyy ilmoittaa työnantajalle vanhempainvapaasta 2 kuukautta ennen kuin jää pois töistä. Jos vapaan kesto on lyhyempi kuin 12 arkipäivää, siitä täytyy ilmoittaa työnantajalle 1 kuukausi etukäteen.

Työntekijän perhevapaista kannattaa kuitenkin keskustella työpaikalla hyvissä ajoin ja varautua muun muassa sijaisjärjestelyihin.

 

Sivu päivitetty 1.11.2023

Mitä mieltä olet sivusta?