Vanhempainpäivärahojen hakeminen | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Vanhempainpäivärahan hakeminen työnantajalle

Jos työnantaja maksaa työntekijälle raskaus-, erityisraskaus-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta palkkaa, työnantaja voi hakea vanhempainpäivärahaa palkanmaksun ajalta. Muussa tapauksessa päiväraha maksetaan työntekijälle.

Työnantaja saa työntekijältä tiedon siitä, että työntekijä jää raskaus-, isyys- tai vanhempainvapaalle. Työntekijän täytyy ilmoittaa vapaasta viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkua, jos vanhempainvapaajakso on yli 12 arkipäivää (2 viikkoa). Jos jakso on lyhyempi, täytyy siitä ilmoittaa 1 kuukausi ennen vapaan alkua.

Hae päivärahaa verkossa

Työnantajan asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella.

Kirjaudu

Toimi näin

 1. Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksella.
 2. Hae päivärahaa ilmoittamalla raskaus-, isyys- ja vanhempainvapaalta se aika, jolta työnantaja maksaa palkkaa. Ilmoita myös, kuinka paljon palkkaa maksetaan. Palkkailmoitus on samalla työnantajan päivärahahakemus.

  Voit selvittää arkipäivien laskurilla viimeisen palkallisen päivän. Ilmoita laskuriin alkamispäiväksi päivä, jolloin palkanmaksu alkaa ja kestoksi palkallisten päivien määrä.

  Jos työnantaja maksaa työntekijälle raskaus-, isyys- tai vanhempainvapaan aikana lomakorvausta tai lomarahaa työntekijän pitämättömästä lomasta, siitä ei tarvitse ilmoittaa Kelaan. Lomakorvaus ja lomaraha eivät ole vanhampainvapaan palkkaa, vaan korvausta aiemmin kertyneestä lomasta.
 3. Kun työnantaja hakee päivärahaa, vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tulojen perusteella. Kela käyttää vuositulon laskemisessa vain tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja. Jos työnantaja haluaa, että vuositulo lasketaan tarkastelujakson 3 viimeisen kalenterikuukauden tulojen perusteella, hakemuksen lisätiedoissa pitää olla selvitys tarkastelujaksolla olevasta erityistilanteesta.
 4. Jos koko palkallisen ajan palkkatiedot eivät ole saatavissa ennakkoon, kerro hakemuksen lisätiedoissa, että maksu jatkuu edelleen jo ilmoitetun jakson jälkeen. Ilmoita tällaisessa tilanteessa palkkatiedot vasta palkanmaksukausien jälkeen.

  Kerro hakemuksen lisätiedoissa myös, jos ilmoitat palkkatietoja jaksoissa sen takia, että työntekijä on työssä tai vuosilomalla tiettyinä päivinä. Työpäivien palkkaa ei ilmoiteta Kelaan.
 5. Lähetä hakemus. Työnantajan täytyy lähettää liitteet postitse tai suojatulla sähköpostilla.

Toinen vaihtoehto on, että teet hakemuksen lomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y 17 (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 26, 00056 KELA

Päivärahaa voi hakea myös tulorekisterin kautta. Tämä edellyttää lisäksi, että työnantaja on antanut suostumuksen sähköiseen päätökseen. Lisäksi isot työnantajat voivat tehdä hakemuksen Ilmoitin.fi-palvelussa.

Hakuajat

Työnantaja tekee hakemuksen vanhempainpäivärahasta Kelaan viimeistään silloin, kun vanhempainvapaa päättyy ja palkka on maksettu.

Työntekijän täytyy hakea raskaus- ja vanhempainrahaa viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun on jäänyt pois työstä. Jos työntekijä on jättänyt päivärahahakemuksensa ajoissa, riittää kun työnantaja lähettää oman hakemuksensa viimeistään, kun palkanmaksu päättyy.

Työntekijä hakee isyysrahaa viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi on täyttänyt 2 vuotta tai adoptiosta on kulunut 2 vuotta.

Päätös

Sekä työntekijä että työnantaja saavat päivärahapäätöksen Kelasta, jos työnantaja maksaa vapaan ajalta palkkaa. Työnantajan päätös koskee vain palkallisen vapaan aikaa. Päätöksen voi lukea myös Työnantajan asiointipalvelussa.

Jos työnantaja ilmoittaa palkanmaksutiedot jaksoittain, Kela antaa myös päätökset jaksoittain.

Työnantaja, joka maksaa vain palkan ja vanhempainpäivärahan erotuksen, ei saa päivärahapäätöstä. Tällaisessa tilanteessa työnantajan täytyy kysyä raskaus-, isyys- ja vanhempainrahan määrää työntekijältä, jotta voi maksaa erotuksen määrän oikein.

Työnantaja voi valittaa saamastaan päätöksestä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Valitusohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Työnantaja voi luopua postitse lähetettävistä päätöksistä ja siirtyä sähköisiin päätöksiin.

Maksaminen 

Vanhempainpäiväraha maksetaan arkipäiviltä eli maanantaista lauantaihin arkipyhiä lukuun ottamatta.

Päiväraha maksetaan tilille, jonka työnantaja on ilmoittanut Kelaan. Tilinumeron voi ilmoittaa tai vaihtaa Työnantajan asiointipalvelussa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 27.2.2024

Mitä mieltä olet sivusta?