Vanhempainpäivärahan määrä | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Vanhempainpäivärahojen määrä

Kela laskee vanhempainpäivärahojen eli raskaus-, isyys- ja vanhempainrahan määrän 12 kuukauden palkkatietojen perusteella. Tiedot Kela saa tulorekisteristä. Jos päivärahan määrä on suurempi kuin työnantajan maksama palkka, Kela maksaa suoraan työntekijälle päivärahan ja palkan erotuksen.

Jos työntekijä keskeyttää raskaus-, isyys- tai vanhempainvapaansa ja on töissä, ei työnantajalle makseta päivärahaa siltä ajalta.

Arvioi vanhempainpäivärahojen määrä laskurilla.

Useita työnantajia tai yrittäjyys

Työntekijä voi saada palkkaa usealta työnantajalta raskaus-, isyys- ja vanhempainvapaansa aikana. Silloin päiväraha jaetaan työnantajien kesken siinä suhteessa, minkä verran ne ovat maksaneet palkkaa.

On mahdollista, että toinen työnantaja ilmoittaa maksetut palkat vasta sen jälkeen, kun päiväraha on jo myönnetty ja maksettu ensimmäiselle työnantajalle. Tällaisessa tilanteessa Kelan täytyy oikaista annettu päätös ja periä liikaa maksettu päiväraha takaisin ensimmäiseltä työnantajalta.

Työntekijä voi olla samanaikaisesti töissä ja toimia yrittäjänä. Jos hänellä on yrittäjän YEL- tai MYEL-vakuutus, päiväraha maksetaan osin työntekijälle itselleen ja osin työnantajalle, joka maksaa hänelle palkkaa. Jos vanhempainvapaan palkkaa maksaa yrittäjän oma yritys, Kela maksaa päivärahan kyseiselle yritykselle vain, jos yrittäjä on työsuhteessa yritykseen eli TYEL-vakuutettu.

Vanhempainpäiväraha jaetaan voimassa olevan YEL- tai MYEL-työtulon ja palkkatulon suhteen mukaan.

Esimerkki raskaus- ja vanhempainrahan maksamisesta työnantajalle

Vilman laskettu aika oli 1.10., ja hän jäi raskausvapaalle 30 arkipäivää ennen sitä eli 27.8. Vilma aloitti vanhempainvapaan heti raskausvapaan jälkeen.

Vilman työnantaja maksaa raskaus- ja vanhempainvapaan ajalta palkkaa 72 arkipäivältä eli 27.8.–20.11. Työnantaja ilmoittaa palkallisen ajan ja palkan määrän Kelaan asiointipalvelussa. Ilmoitus on samalla työnantajan päivärahahakemus. Tässä esimerkkitapauksessa työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa 6 000 euroa koko palkallisen poissaolon ajalta.

Vanhempainpäivärahat lasketaan tulorekisterin mukaisen vuositulon eli 27 500 euron perusteella seuraavasti:
Raskausraha                    27.8.–12.10.40 pv82,50 e/pv
Vanhempainraha13.10.–31.10.16 pv82,50 e/pv
Vanhempainraha1.11.–24.4144 pv64,17 e/pv

 

Vanhempainpäivärahat maksetaan kokonaan työnantajalle 20.11. asti eli yhteensä 5 646,72 euroa. Sen jälkeen päiväraha maksetaan työntekijälle, koska tämä ei saa enää palkkaa.

Työnantaja voi myöhemmin hakea vuosilomakustannuskorvausta sen vuosiloma-ajan palkan perusteella, joka kertyy raskaus- ja vanhempainvapaan lakisääteiseltä vuosiloman ajalta. Perhevapaakorvausta voi hakea aikaisintaan, kun palkkaa on maksettu 1 kuukaudelta.

Esimerkki tilanteesta, jossa työntekijällä on kaksi työnantajaa

Jos Vilmalla olisi kaksi työnantajaa, jotka molemmat maksavat perhevapaan ajalta palkkaa, jaettaisiin raskaus- ja vanhempainrahat työnantajien kesken. Vilman toinen työnantaja ilmoittaa maksavansa 450 euroa palkkaa raskausvapaan ajalta 27.8.–12.10.

Raskausraha 82,50 e/pv ajalta 27.8.–12.10. jaetaan työnantajien maksaman palkan suhteessa seuraavasti:

Ensimmäinen työnantaja saa raskausrahaa 72,69 e/pv.

Toinen työnantaja saa raskausrahaa 9,81 e/pv.

Vanhempainraha ajalta 13.10.–20.11. maksetaan kokonaan ensimmäiselle työnantajalle, joka saa raskaus- ja vanhempainrahaa yhteensä 5 254,32 euroa.

Toinen työnantaja saa raskausrahaa yhteensä 392,40 euroa.

Työskentely toiselle työnantajalle palkallisella vapaalla

Jos työntekijä on töissä toisella työnantajalla palkallisen vanhempainvapaansa aikana, ei palkkaa maksavalle työnantajalle makseta vanhempainpäivärahaa. Päivärahaa ei makseta sellaisilta päiviltä, jolloin työntekijä on töissä.

Sivu päivitetty 1.11.2023

Mitä mieltä olet sivusta?