Tarvitsetko tulkkia? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Tarvitsetko tulkkia?

Asiakkaillamme on oikeus maksuttomaan tulkkaukseen, jos asiointi Kelassa ei onnistu omalla äidinkielellä eikä löydy muutakaan yhteistä kieltä Kelan toimihenkilön kanssa. Tulkkina voi toimia kyseistä kieltä osaava Kelan virkailija tai ulkopuolinen ammattitulkki. Tulkki on vaitiolovelvollinen. Yleisluonteisissa asioissa, joilla ei ole merkitystä asiakkaan oikeusturvan kannalta, tulkkina voi toimia myös asiakkaan sukulainen tai ystävä. Alle 18-vuotiaat eivät kuitenkaan saa toimia tulkkina.

Tulkkipalveluja on hyvä käyttää

  • erityisesti asioinnin alkuvaiheessa
  • kun et ymmärrä Kelasta saamaasi päätöstä tai kirjettä
  • oikaisu-, takaisinperintä- ja väärinkäytösasioissa, joissa aloite on lähtenyt Kelasta.

Pikatulkkaus palvelupisteissä ilman ajanvarausta

Useimmissa Kelan palvelupisteissä on käytössä pikatulkkaus. Pikatulkkaukseen ei tarvitse varata aikaa etukäteen. Kelan asiakaspalvelija saa yhteyden tulkkiin välittömästi puhelimella tai tabletilla. Pikatulkkaus sopii lyhyeen asiointiin.

Pikatulkkaus väliaikaisesti poissa käytöstä

Pikatulkkaus on väliaikaisesti poissa käytöstä. Keskeytyksen aikana vieraskielinen asiakas voi asioida Kelassa tilaamalla tulkin etukäteen. Ohjeet tulkin tilaamiseen löytyvät alta.

Näin tilaat tulkin

Jos apunasi on henkilö, joka voi hoitaa tilauksen puolestasi, tai jos itse selviydyt tulkin tilauksesta suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, voit tilata tulkin soittamalla Kelan palvelunumeroon. Muussa tapauksessa sinun kannattaa mennä lähimpään Kelan palvelupisteeseen tai muuhun asiointipisteeseen, jossa voit sopia asiasta kasvotusten.

Asiointiaika, jota varten tulkki tilataan, sovitaan yhdessä Kelan, asiakkaan ja tulkin kanssa. Tulkkaus voidaan järjestää tarvittaessa myös etätulkkauksena puhelimen avulla.

Jos tarvitset tulkkausapua kuuroutesi tai puhevamman vuoksi, katso tarkemmat ohjeet vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta.

Voit myös valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi. Lue lisää valtakirjalla asioinnista.

Jos haluat asioida saamen kielellä, katso tarkemmat ohjeet saamenkielisiltä sivuilta.

Sivu päivitetty 18.1.2024