Bostadsunderstöd – Belopp och utbetalning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Bostadsunderstöd – Belopp och utbetalning

I regel ersätter FPA boendeutgifterna i sin helhet för den värnpliktige, den som fullgör frivillig militärtjänst eller en anhörig som är berättigad till understöd om de inte har några inkomster.

Löne- och företagarinkomster för värnpliktiga har ett skyddat belopp på 300 euro/mån. Det skyddade beloppet är det nettobelopp som en värnpliktig kan tjäna per månad efter avdrag av skatt utan att det påverkar militärunderstödets belopp. De månadsinkomster som överstiger det skyddade beloppet minskar understödets belopp med ett belopp som motsvarar nettoinkomsterna.

Utbetalning

FPA betalar ut bostadsunderstödet den första bankdagen i varje månad på det bankkonto som den sökande har angett. Understödet betalas inte om beloppet är mindre än 5,04 euro.

Engångsersättningar (t.ex. elräkningar) betalas ut alla bankdagar.

Beskattning

Det tas inte ut någon skatt på militärunderstödet.

Läs mer

Senast ändrad 17.10.2023

Vad tycker du om sidan?