Kela doarjagat studentii | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Kela doarjagat studentii

Kela sáhttá mieđihit studentii oahppodoarjaga.

Oahppodoarjagii gullet

 • oahpporuhta
 • oahpporuđa fuolaheaddjibajádus
 • oahpporuđa oahppomateriálalassi
 • oahppoloana stáhtadáhkádus
 • ássanlassi.

Oahppodoarjaga ássanlasi sáhttá oažžut dušše, jos stuđere ovdamearkka dihte álbmotallaskuvllas dahje olgoriikkain.

Suomas ássi studeanta sáhttá dábálaččat oažžut almmolaš ássandoarjaga.

Loga lasi almmolaš ássandoarjagis.

Eará Kela doarjagat studentii leat ovdamearkka dihte

 • skuvlamátkedoarjja
 • oahppoloatnageahpádus
 • málesdoarjja.

Gii oažžu oahppodoarjaga?

Sáhtát ohcat oahppodoarjaga, go álggahat stuđerema vuođđoskuvlla maŋŋá.

Sáhtát oažžut oahppodoarjaga, jos stuđeret

 • logahagas
 • ámmátlaš oahppolágádusas
 • allaskuvllas
 • álbmotallaskuvllas.

Sáhtát oažžut oahppodoarjaga maiddái vuođđoskuvlii, jos čađahat dutkanskuvlejupmái ráhkkanahtti skuvlema dahje rávesolbmuid vuođđooahpahusa.

Rávesolbmuidlogahaga studeanttain doarjaga sáhttet oažžut dušše sii, geain leat vuoigatvuohta nuvttá skuvlejupmái, dahje geat čađahit ovttastuvvon dutkosa. Ovttastuvvon dutkkus oaivvilda dan, ahte čađahat seammaáigásaččat ámmátlaš vuođđodutkosa ja logahaga.

Du iežas boađut ja muhtumin maiddái du vánhemiid boađut sáhttet váikkuhit dasa, oaččutgo don oahppodoarjaga.

Jos boađát olgoriikkain Supmii stuđeret, it dábálaččat sáhte oažžut oahppodoarjaga.

Jos stuđeret olgoriikkain, sáhtát oažžut oahppodoarjaga Suomas. Dus galget goittotge leat ovdamearkka dihte ássama dahje bearašgaskavuođaid bokte bissovaš oktavuođat Supmii.

Geas lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlejupmái?

Dus lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlejupmái, jos deavddát čuovvovaš eavttuid:

 • Leat geargan vuođđoskuvllas jagi 2021 dahje dan maŋŋá.
 • Leat riegádan jagi 2004 dahje dan maŋŋá.

Buot skuvlejumit eai leat nuvttá, váikke don deavddášit eavttuid. Dárkkis iežat oahppolágádusas, leago skuvlejupmi nuvttá.

Gii ii oaččo oahppodoarjaga?

It sáhte oažžut oahppodoarjaga, jos oaččut ovdamearkka dihte čuovvovaš doarjagiid:

 • bargguhisvuođabeaiveruđa dahje bargomárkandoarjaga
 • buohcanbeaiveruđa
 • veajuiduhttinruđa oahpuid várás
 • ealáhaga (ii guoskka bearašealáhaga)
 • vurohallanluopmobuhtadusa
 • oahppodoarjaga olgoriikkain
 • rávesolbmuidskuvlendoarjaga.

Jos oaččut rávesolbmuidskuvlendoarjaga, sáhtát goittotge oažžut dan lassin oahppoloana stáhtadáhkádusa.

It oaččo oahppodoarjaga dallege, jos

 • leat bargofápmoskuvlemis
 • leat oahpposoahpamušskuvlemis
 • leat vearjo- dahje siviilabálvalusas.

Buohccán

Jos buohccát stuđerema áigge, sáhtát báhcit buohcuvuođalupmui ja ohcat Kelas buohcuvuođabeaiveruđa. Jos dutnje mieđihuvvo buohcuvuođabeaiveruhta, Kela heaittiha oahppodoarjaga automáhtalaččat.

Loga lasi buohcuvuođabeaiveruđas.

Vearjo- ja siviilabálvalus

It sáhte oažžut oahppodoarjaga vearjo- dahje siviilabálvalusa áigge. Jos oaččut oahppodoarjaga ja manat vearjo- dahje siviilabálvalussii, almmut das Kelai. Kela heaittiha oahppodoarjaga. Sáhtát ohcat doarjaga ođđasit, go joatkkát oahpuid.

Sáhtát heaittihit oahppodoarjaga ja ohcat dan ođđasit neahtas.

Oahppodoarjja logahatstudentii ja ámmátstudentii

Kela sáhttá juolludit oahppodoarjaga logahatoahpuide ja ámmátlaš skuvlejupmái. Rávesolbmuidlogahagas sáhtát oažžut doarjaga dušše dalle, jos dus lea vuoigatvuohta nuvttá skuvlejupmái dahje jos leat čađaheamen ovttastuvvon dutkosa.

Sáhtát oažžut doarjaga maiddái eará oahpuide, ovdamearkka dihte

 • oahpuide álbmotallaskuvllas dahje valáštallanskuvlenguovddážis
 • válbmaneaddji skuvlemii, ovdamearkka dihte TUVA-skuvlemii
 • rávesolbmuid vuođđooahpahussii.

Oaččut oahppodoarjaga mearreáigái.

Logahatoahpuide doarjja juolluduvvo álggos goalmmát oahppojagi lohppii. Ámmátlaš oahpuin doarjja juolluduvvo oahpuid viidodaga vástideaddji áigái. Jos oahput joatkašuvvet dan maŋŋá, galggat ohcat doarjaga lasseáigái sierra.

Juos gearggat oahpuiguin ovdalgo leat plánen dahje gaskkalduhtát oahpuidat, de muitte almmuhit áššis Kelai.

Oahppodoarjja allaskuvlastudentii

Sáhtát oažžut oahppodoarjaga, go leat čađaheamen

 • allaskuvladutkosa universitehtas dahje ámmátallaskuvllas
 • ámmátallaskuvlaoahpuide válbmejeaddji, sisafárrejeaddjiide dárkkuhuvvon skuvlejumi
 • sierra árvosáni dahje oahppoollisvuođa allaskuvladutkosa maŋŋá.

Oahpuid viidodat váikkuha dasa, man guhká sáhtát oažžut oahppodoarjaga. Ovtta lohkanjagi áigge oahppodoarjja máksojuvvo dábálaččat 9 mánotbajis.

Vai oaččut oahppodoarjaga, oahput galget ovdánit. Kela čuovvu oahpuid ovdáneami.

Man olu oahppodoarjaga oažžu?

Jos stuđeanttas eai leat mánát, son sáhttá oažžut oahpporuđa ja oahppoloana eanemustá sulaid 930 euro mánotbajis. Dán supmis sulaid 280 euro lea oahpporuhta ja 650 euro lea oahppoloatna. Juos studeanttas leat mánát, son sáhttá oažžut oahpporuhtii mánnábajádusa.

Dán lassin studeanta sáhttá oažžut almmolaš ássandoarjaga.

Sáhtát ieš árvvoštallat rehkenastiin, man olu oaččut studeantta doarjagiid (suomagillii).

Jeara lasi studeanttaid ja vearjogeatnegasaid doarjagiid birra bálvalannummiris 020 692 209.

Loga lasi

Maid jurddašat siiddu birra?