Andra än arbetstagare - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Andra än arbetstagare

Familjemedlemmar

Om du flyttar till Finland som familjemedlem till en arbetstagare eller en studerande måste du i allmänhet bli fast bosatt i Finland för att kunna få stöd från FPA.

Om din familjemedlem flyttar till Finland från ett annat EU-land, EES-land, från Schweiz eller från Storbritannien kan du få hälso- och sjukvård, barnbidrag och stöd för hemvård av barn. Det kan du få även om du inte själv bor i Finland eller om du bor här endast tillfälligt.

Med vissa länder har Finland ingått avtal som påverkar den sociala tryggheten även för familjemedlemmar. Familjemedlemmar till utsända arbetstagare kan i allmänhet inte få FPA-stöd.

Studerande

Om du flyttar till Finland från ett land utanför EU enbart för att studera här, kan du få stöd från FPA om dina studier kommer att pågå i minst 2 år. Du kan ändå inte få alla stöd. Till exempel bostadsbidrag och moderskapsunderstöd har du inte rätt att få.

Studerande från EU-länder får vanligen inte stöd från FPA. Du kan ändå ha rätt till stöd om du arbetar i Finland vid sidan av studierna. Men du kan i allmänhet inte få studiestöd från Finland.

Om du flyttar till Finland på grund av studier ska du kontakta FPA och ta reda på om du kan få studiestöd.

Senast ändrad 4.7.2023

Vad tycker du om sidan?