Andra än arbetstagare

Familjemedlemmar

Om du flyttar till Finland som familjemedlem till en arbetstagare eller en studerande måste du i allmänhet bli fast bosatt i Finland för att kunna få stöd från FPA.

Om en familjemedlem flyttar till Finland från ett annat EU-land, EES-land eller från Schweiz kan du få hälso- och sjukvård, barnbidrag och barnavårdsstöd även om du inte själv bor här eller om du bor här endast tillfälligt.

Med vissa länder har Finland ingått sådana avtal som påverkar den sociala tryggheten även för familjemedlemmar.

Familjemedlemmar till utsända arbetstagare brukar i allmänhet ha rätt till social trygghet i avreselandet.

Studerande

Om du flyttar till Finland från ett land utanför EU enbart för att studera här, kan du få stöd från FPA om dina studier kommer att pågå i minst 2 år. Du kan ändå inte få alla stöd. Till exempel bostadsbidrag och moderskapsunderstöd är sådana stöd som du inte har rätt att få.

Studerande från andra EU-länder får vanligen inte stöd från FPA. Du kan ändå ha rätt till stöd om du arbetar i Finland vid sidan av studierna. Men du kan i allmänhet inte få studiestöd från Finland. Om du flyttar till Finland på grund av studier ska du kontakta FPA och ta reda på om du kan få studiestöd.