Villkor för stöden | Lättläst | FPAGå till innehållet

När börjar FPA betala stöd?

I allmänhet kan du börja få FPA-stöd från den dag då du flyttar till Finland.

Vissa stöd betalar FPA först då man har bott i Finland en viss tid.

Sådana stöd är till exempel:

  • grunddagpenning för arbetslösa
  • FPA:s pensioner
  • handikappbidrag för personer över 16 år.

I vissa fall beaktar FPA den tid som du har varit sjukförsäkrad i ett annat EU-land, ett EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien.

Kontrollera med FPA när du har möjlighet att få FPA-stöd. Om du har frågor kan du ringa servicenumret 020 634 0300.

Exempel: Arbete i Finland

Amerikanska Rachel arbetar i Finland på ett finskt
företag. Ursprungligen hade hon tänkt bo i Finland
kortare tid än 6 månader, och därför har hon inte rätt till FPA-stöd på grund av bosättning här.

Utifrån sitt arbete har Rachel ändå rätt till vissa FPA-stöd genast från det att hon började arbeta,
om villkoren för stöden uppfylls.
Sådana stöd är till exempel ersättning för sjukvård
och sjukdagpenning.

Senare får Rachel fast anställning. Hennes tillfälliga
vistelse i Finland ändras då, och hon blir fast bosatt.
Efter det har Rachel rätt också till de stöd som FPA
betalar endast till personer som bor i Finland.
Sådana stöd är till exempel bostadsbidrag och
moderskapsunderstöd.

Senast ändrad 4.7.2023