Villkor för FPA-stöd

I allmänhet kan du börja få FPA-stöd från den dag då du flyttar till Finland.

Vissa stöd betalar FPA först då man har bott i Finland en viss tid.

Sådana stöd är till exempel:

  • moderskapspenning
  • faderskapspenning
  • föräldrapenning
  • den grunddagpenning för arbetslösa som FPA betalar
  • FPA:s pensioner
  • handikappbidrag för personer över 16 år.

I vissa fall beaktar FPA den tid som du har varit försäkrad i ett annat EU-land, ett EES-land eller i Schweiz.

Du kan till exempel få moderskapspenning om du har varit fast bosatt eller har arbetat i Finland i minst 180 dagar strax före barnets beräknade födelsedatum.

I den här tiden kan också räknas med den tid som du har bott och varit sjukförsäkrad i något annat EU-land, EES-land eller i Schweiz.

Kontrollera med FPA när du har möjlighet att få FPA-stöd. Om du har frågor kan du ringa servicenumret 020 634 0300.