Arbete utomlands | Lättläst | FPAGå till innehållet

Arbete utomlands

Arbete i ett EU-land, ett EES-land, i Schweiz eller Storbritannien

Om du börjar arbeta i dessa länder förlorar du din rätt att få stöd från FPA även om du arbetar där bara en kort tid.

Du kan ändå få stöd från det land där du arbetar, oberoende av i vilket land du bor.

Arbetstagare har rätt till den sociala tryggheten i endast ett land i taget. 

Du kan alltså inte samtidigt ha rätt till social trygghet både i Finland och i ett annat land.

Gränsarbetare

Gränsarbetare är personer som regelbundet, alltså minst en gång i veckan, återvänder till det land där de är fast bosatta.

Om du arbetar som gränsarbetare i ett annat EU-land eller EES-land har du rätt till stöd i det land där du arbetar oberoende av i vilket land du bor.

Utsända arbetstagare

Utsända arbetstagare är personer som har en finländsk arbetsgivare och som har skickats för att arbeta för sin arbetsgivare i ett annat land.

Du flyttar till ett EU-land, ett EES-land, till Schweiz eller Storbritannien

Om din arbetsgivare skickar dig till dessa länder för att arbeta har du i allmänhet rätt till FPA-stöd.

Din arbetsgivare ska ansöka om A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen. Med intyget kan du visa att din arbetsgivare betalar socialskyddsavgifterna till Finland.

Mer information om ansökan om intyget finns på Pensionsskyddscentralens webbplats (etk.fi, på standardspråk).

Du flyttar till ett land som Finland har ett avtal om social trygghet med

Om din arbetsgivare skickar dig utomlands för att arbeta i ett avtalsland behåller du i allmänhet din rätt till FPA-stöd. Det här gäller också om du arbetar där i över 6 månader.

Din arbetsgivare ska ansöka om ett intyg för utsänd arbetstagare åt dig. Det får man hos Pensionsskyddscentralen. Utifrån intyget bestämmer FPA om du fortfarande kan få stöd.

Du flyttar annanstans 

Om din arbetsgivare skickar dig för att arbeta i högst 6 månader i något annat land än ett EU-land, ett EES-land, Schweitz, Storbritannien eller ett avtalsland, har du fortfarande rätt till FPA-stöd.

Om din arbetsgivare skickar dig utomlands för att arbeta över 6 månader ska du och din arbetsgivare meddela det till FPA. Meddelandet ska lämnas in senast då du återvänder till Finland.

Senast ändrad 16.9.2022

Vad tycker du om sidan?