Rätt till stöd utomlands | Lättläst | FPAGå till innehållet

Rätt till stöd från FPA när du bor utomlands

Om du har rätt till den finländska sociala tryggheten kan du i allmänhet få samma stöd som du hade fått i Finland.

Till exempel barnbidrag, moderskapsunderstöd och andra stöd för barnfamiljer kan betalas till utlandet.

Alla FPA-stöd betalas ändå inte till utlandet.

Betalning av pension till utlandet

Pensionstagare som flyttar utomlands och blir fast bosatta där kan få folkpension och familjepension från FPA i högst ett år efter flytten.

Den som flyttar till ett EU-land, ett EES-land eller ett avtalsland, till Schweiz eller till Storbritannien kan vanligtvis få pensionen under en längre tid än så.

Sjukpension betalar FPA endast till EU-länder, EES-länder och till Schweiz. Om du har sjukpension och planerar att flytta utomlands ska du kontakta FPA innan du flyttar. FPA reder ut om du har rätt till pensionen.

Du kan inte få garantipension om du flyttar utomlands och blir fast bosatt där.

Närmare information om hur man tjänar in arbetspension och om utbetalning av pensionen till utlandet: Pensionsskyddscentralens webbplats (på standardspråk).

Exempel: Studier i USA

Ville studerar vid Helsingfors universitet.
Han åker som utbytesstuderande till USA för 9 månader.
Eftersom Ville är studerande har han rätt till FPA-stöd.
Personer som studerar på heltid kan ha rätt till stöd
från FPA också då studierna utomlands pågår en längre tid än 6 månader.

Exempel: Arbete i Sydafrika

Nina flyttar till Sydafrika för att arbeta där i 5 månader.
Hennes familj flyttar också med.
Nina och hennes familj behåller sin rätt till FPA-stöd eftersom de är utomlands en kortare tid än 6 månader.
De har rätt till de FPA-stöd som kan betalas till utlandet.
FPA kan inte betala till exempel allmänt bostadsbidrag och hemvårdsstöd till utlandet.
Om Ninas familj flyttar till Sydafrika för att bli
fast bosatta där upphör deras rätt till FPA-stöd
den dag då de flyttar.

Det europeiska sjukvårdskortet

Du kan beställa det europeiska sjukvårdskortet hos FPA. Kortet är gratis.

Med kortet får du akut sjukvård i EU-länderna, i EES-länderna, i Schweiz och i Storbritannien för samma pris som invånarna där.

Du kan beställa kortet på nätet: www.fpa.fi/mittfpa. På nätet kan du också beställa ett kort till ditt barn.

Du kan också beställa kortet på servicenumret 020 692 224. 

Senast ändrad 4.7.2023