Arbete under arbetslöshetstiden

Om du arbetar medan du är arbetslös kan dina arbetsinkomster minska beloppet av arbetsmarknadsstödet eller grunddagpenningen. Det här kallas jämkad arbetslöshetsförmån.

Du kan ändå tjäna 300 euro per månad utan att det minskar stödbeloppet.

Meddela FPA dina arbetstimmar och arbetsdagar. FPA får uppgifter om din lön från inkomstregistret. Uppgifterna används när din ansökan behandlas.

Det finns många stöd som inte minskar arbetsmarknadsstödets belopp. Sådana stöd är till exempel barnbidrag, underhållsbidrag, utkomststöd, bostadsbidrag och handikappbidrag.