Arbetslöshet | Lättläst | FPAGå till innehållet

FPA:s stöd för arbetslösa

Om du blir arbetslös blir dina inkomster mindre. Här kan du läsa om de förmåner som du kan få från FPA om du inte har ett arbete.

FPA:s förmåner under arbetslöshetstiden är

  • arbetslöshetsdagpenning
  • arbetsmarknadsstöd.

Vem kan få arbetslöhetsförmåner från FPA?

Du kan få arbetslöshetsförmåner från FPA om du inte har ett arbete och om du inte får arbetslöshetsförmån från en arbetslöshetskassa.

FPA betalar arbetslöshetsförmåner till personer som är fast bosatta i Finland. Arbetslöshetsförmåner betalas också till personer som kommer från ett annat EU-land och som senast har arbetat i Finland.

Ta också reda på om du kan få andra stöd från FPA, till exempel bostadsbidrag.

Om du blir arbetslös

Om du blir arbetslös ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån, alltså AN-byrån.

Du kan få stöd bara för den tid som du är arbetssökande vid AN-byrån. AN-byrån ger också ett utlåtande till FPA om det är möjligt att betala stöd till dig.

När du är arbetslös är det din skyldighet att aktivt söka arbete. Du måste också ta emot ett arbete eller gå på en utbildning som du blir erbjuden. Om du utan orsak vägrar att göra det kan du bli utan stöd.

Kom ihåg att hålla din arbetsansökan i kraft. Det kan du göra på AN-byråns webbplats (på standardspråk).

Kommunförsöket med sysselsättning

En del arbetslösa arbetssökande deltar i ett kommunförsök med sysselsättning. I kommunförsöket hjälper hemkommunen till att hitta arbete eller studieplats åt dig. Efter att du anmält dig som arbetssökande får du veta om det är din hemkommun eller AN-byrån som tar hand dina ärenden.

Omställningspenning för personer över 55 år

Omställningspenning är ett nytt stöd som du kan få från FPA eller arbetslöshetskassan, om du har blivit uppsagd från ditt arbete. Syftet med omställningspenningen är att göra det lättare att hitta ett nytt jobb. Beloppet är lika stort som din lön för ungefär en månad.

Du kan få omställningspenning om alla följande villkor uppfylls:

  • Du har fyllt 55 år.
  • Du har blivit uppsagd från ditt arbete av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker.
  • Du har jobbat på samma arbetsplats i minst 5 år.

Om du är medlem i en arbetslöshetskassa ska du ansöka om omställningspenning hos din arbetslöshetskassa. Om du inte hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om omställningspenning hos FPA.

Anmälan om arbetslöshetstid

Om din arbetslöshet fortsätter ska du skicka en anmälan om arbetslöshetstid till FPA med fyra veckors mellanrum.  FPA betalar stöd till dig enligt din anmälan.

Du kan göra en anmälan på nätet eller på en pappersblankett som du kan hämta på en FPA-byrå eller skriva ut på nätet.

På din anmälan ska du skriva vilka dagar du har varit arbetslös och vilka dagar du har deltagit i verksamhet som du kommit överens om med AN-byrån.

Om du under din arbetslöshetstid har arbetat tillfälligt ska du anmäla vilka dagar du har arbetat.

Läs mer