FPA:s stöd för arbetslösa

Om du blir arbetslös blir dina inkomster mindre. FPA ser då till att du har en ekonomisk grundtrygghet.

Du kan få stöd som kallas arbetslöshetsförmåner om du är fast bosatt i Finland. Arbetslöshetsförmåner betalas också till personer som kommer från ett annat EU-land och som senast har arbetat i Finland.

FPA:s förmåner under arbetslöshetstiden är

  • arbetslöshetsdagpenning
  • arbetsmarknadsstöd.

Ta också reda på om du kan få andra stöd än de här från FPA, till exempel bostadsbidrag.

Om du blir arbetslös

Om du blir arbetslös ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån, alltså TE-byrån. Du kan få stöd bara för den tid som du är arbetssökande vid TE-byrån. TE-byrån ger också ett utlåtande till FPA om det är möjligt att betala stöd till dig.

När du är arbetslös är det din skyldighet att aktivt söka arbete. Du måste också ta emot ett arbete eller gå på en utbildning som du blir erbjuden.

Om du utan orsak vägrar att göra det kan du bli utan stöd.

Kom ihåg att hålla din arbetsansökan i kraft. Det kan du göra på TE-byråns webbplats (inte på lättläst).

Anmälan om arbetslöshetstid

Om din arbetslöshet fortsätter ska du skicka en anmälan om arbetslöshetstid till FPA med fyra veckors mellanrum.  FPA betalar stöd till dig enligt din anmälan.

Du kan göra en anmälan på nätet eller på en pappersblankett som du kan hämta på en FPA-byrå eller skriva ut på nätet.

På din anmälan ska du skriva vilka dagar du har varit arbetslös och vilka dagar du har deltagit i verksamhet som du kommit överens om med TE-byrån.

Om du under din arbetslöshetstid har arbetat tillfälligt ska du anmäla vilka dagar du har arbetat.

Läs mer