Arbetsmarknadsstöd

Om du inte kan få inkomstrelaterad dagpenning och inte heller grunddagpenning kan du få arbetsmarknadsstöd från FPA. Arbetslösa arbetssökande i åldern 17 till 64 år som är fast bosatta i Finland kan få arbetsmarknadsstöd.

Det finns ingen gräns för hur länge du kan få arbetsmarknadsstöd.

Du får arbetsmarknadsstöd också om du inte uppfyller arbetsvillkoret, alltså om du inte har arbetat så lång tid som krävs. Du får arbetsmarknadsstöd också i sådana fall att du har fått grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning för 400 dagar.

Om du bor i ett annat land kan du inte få arbetsmarknadsstöd.

Om du är under 25 år eller om du inte har en yrkesexamen finns det vissa begränsningar i arbetsmarknadsstödet. Kontrollera med TE-byrån om du kan få arbetsmarknadsstöd.

Hur stort är arbetsmarknadsstödet?

Arbetsmarknadsstödet är 33,78 euro per dag. Det är alltså lika stort som grunddagpenningen.

I vissa fall kan föräldrarnas inkomster inverka på arbetsmarknadsstödets belopp.

Arbetsmarknadsstödet betalas för 5 dagar i veckan. Du får ett tillägg till ditt arbetsmarknadsstöd om du har barn som du försörjer. Fullt arbetsmarknadsstöd är cirka 720–940 euro per månad.

Ibland betalas också en förhöjningsdel till arbetsmarknadsstödet. Förhöjningsdelen betalas för den tid som du deltar i sådan verksamhet som du kommit överens om med TE-byrån, men högst för 200 dagar. Förhöjningsdelen är 4,80 euro per dag.

Du betalar skatt på arbetsmarknadsstödet.

Läs mer om ansökan om arbetsmarknadsstöd på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Övriga inkomster minskar stödet

Alla dina inkomster minskar arbetsmarknadsstödets belopp. Om du har kapitalinkomster minskar också de arbetsmarknadsstödets belopp. Kapitalinkomster är t.ex. hyresinkomster, dividender och försäljningsvinst.

Dina kapitalinkomster inverkar trots allt inte på ditt arbetsmarknadsstöd i följande fall:

  • du har fyllt 55 år och uppfyllde arbetsvillkoret innan du blev arbetslös
  • du deltar i sådan verksamhet som du har kommit överens om med TE-byrån.

Dina föräldrars inkomster minskar stödet om du bor tillsammans med dem. Du får ändå alltid minst hälften av ditt arbetsmarknadsstöd. Dina föräldrars inkomster minskar inte stödet om du deltar i sådan verksamhet som du kommit överens om med TE-byrån.

Använd en räknare på FPA:s webbplats för att se hur mycket du kan få i arbetsmarknadsstöd (inte på lättläst).