Arbetsmarknadsstöd - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Arbetsmarknadsstöd

Om du inte kan få inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning, kan du få arbetsmarknadsstöd från FPA. Arbetslösa arbetssökande i åldern 18 till 64 år som är fast bosatta i Finland kan få arbetsmarknadsstöd.

Stödet är inte tidsbegränsat.

Du får arbetsmarknadsstöd också om du inte uppfyller arbetsvillkoret. Du får arbetsmarknadsstöd också i sådana fall att du har fått grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning för 400 dagar.

Arbetsmarknadsstöd betalas inte till utlandet.

Om du är under 25 år eller om du inte har en yrkesexamen finns det vissa begränsningar i din rätt till stöd. Kontrollera med AN-byrån om du kan få arbetsmarknadsstöd.

Hur stort är arbetsmarknadsstödet?

Arbetsmarknadsstödet är 37,21 euro per dag, och betalas för 5 dagar i veckan.

Arbetsmarknadsstödet är alltså lika stort som grunddagpenningen, men föräldrarnas inkomster kan påverka beloppet.

Du betalar skatt även på arbetsmarknadsstödet.

Du kan få tillägg till ditt arbetsmarknadsstöd om du deltar i sådan verksamhet som du kommit överens om med AN-byrån. Tilläggen är lika stora som i fråga om grunddagpenning.

Läs mer om ansökan om arbetsmarknadsstöd på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Övriga inkomster minskar stödet

Alla dina inkomster minskar arbetsmarknadsstödets belopp.

Om du har kapitalinkomster kan också de minska arbetsmarknadsstödets belopp. Kapitalinkomster är till exempel hyresinkomster, dividender och försäljningsvinst.

Dina kapitalinkomster inverkar trots allt inte på ditt arbetsmarknadsstöd i följande fall:

  • du har fyllt 55 år och uppfyllde arbetsvillkoret innan du blev arbetslös
  • du deltar i sådan verksamhet som du har kommit överens om med AN-byrån.

Dina föräldrars inkomster minskar stödet om du bor tillsammans med dem. Du får ändå alltid minst hälften av ditt arbetsmarknadsstöd. Dina föräldrars inkomster minskar inte stödet om du deltar i sådan verksamhet som du kommit överens om med AN-byrån.

Det finns många stöd som inte minskar arbetsmarknadsstödet. Sådana stöd är till exempel barnbidrag, underhållsbidrag, utkomststöd, bostadsbidrag och handikappbidrag.

Beräkna med en räknare hur mycket du kan få i arbetsmarknadsstöd (på standardspråk).

Läs mer

Senast ändrad 1.4.2024