Stöd för äldre arbetslösa | Lättläst | FPAGå till innehållet

Stöd för äldre arbetslösa

Om du är född 1964 eller tidigare, kan du få tilläggsdagar till den inkomstrelaterade dagpenningen eller till grunddagpenningen. I så fall får du dagpenning tills du tar ut arbetspension.

Ring FPA och fråga om du kan få tilläggsdagar till din grunddagpenning. Ring din arbetslöshetskassa om du vill ha tilläggsdagar till den inkomstrelaterade dagpenningen.

Du kan ansöka om ålderspension innan du fyller 65 år om du är född före år 1962. Dessutom ska du vara arbetslös och få tilläggsdagar till grunddagpenningen.

Läs mer

Senast ändrad 16.6.2023