Stöd för äldre arbetslösa

Om du är nära pensionsåldern kan du efter dagpenningsperioden få tilläggsdagar till den inkomstrelaterade dagpenningen eller grunddagpenningen. I så fall får du dagpenning tills du går i pension.

Ring FPA och fråga om du kan få tilläggsdagar till din dagpenning. Telefonnumret är 020 692 230. Ring din arbetslöshetskassa om du vill ha tilläggsdagar till den inkomstrelaterade dagpenningen.

Du kan ansöka om ålderspension före du fyller 65 år om du är född före år 1962. Dessutom ska du vara arbetslös och få tilläggsdagar till grunddagpenningen.