Arbetslöshetsdagpenning - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Arbetslöshetsdagpenning

Det finns två slags arbetslöshetsdagpenning:

inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning.

Inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning beräknas enligt din inkomst.

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning om du är medlem i en arbetslöshetskassa. Inom många yrkesområden finns det egna arbetslöshetskassor.Det finns också arbetslöshetskassor till vilka vem som helst kan höra.

FPA betalar inte inkomstrelaterad dagpenning. Du kan alltså inte ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos FPA.

Din arbetslöshetskassa betalar inkomstrelaterad dagpenning om du har varit medlem i kassan tillräckligt länge och om du uppfyller arbetsvillkoret. Att uppfylla arbetsvillkoret betyder att du har arbetat tillräckligt länge innan du blev arbetslös.

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning för högst 400 dagar. Om du har arbetat kortare tid än 3 år kan du få inkomstrelaterad dagpenning för högst 300 dagar.

Mer information får du hos din egen arbetslöshetskassa eller hos Arbetslöshetskassornas samorganisation TYJ (www.tyj.fi/sv, på standardspråk).

Grunddagpenning

Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa och inte får inkomstrelaterad dagpenning kan du få grunddagpenning från FPA. Du kan få grunddagpenning för högst 400 dagar. Om du har arbetat kortare tid än 3 år kan du få grunddagpenning för högst 300 dagar.

Om du är under 25 år finns det vissa begränsningar i din rätt till grunddagpenning. Kontrollera med AN-byrån om du kan få grunddagpenning.

Hur stor är grunddagpenningen?

Grunddagpenningen är 37,21 euro per dag. Den betalas för 5 dagar i veckan.

FPA betalade tidigare barnförhöjning till grunddagpenningen om kunden hade barn. Barnförhjning betalas inte längre sedan 1.4.2024 då lagen ändrades.

Du kan få en förhöjningsdel till grunddagpenningen om du deltar i sådan verksamhet som du har kommit överens om med AN-byrån.

Grunddagpenningens förhöjningsdel är 5,29 euro per dag. Grunddagpenningens förhöjningsdel betalas för högst 200 dagar. 

Du betalar skatt på grunddagpenningen.

Läs mer om ansökan om grunddagpenning på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Du kan använda en räknare som finns på FPA:s webbplats för att räkna ut hur mycket grunddagpenning du kan få.

Beräkna med en räknare hur mycket du kan få i grunddagpenning (på standardspråk).

Arbetsvillkoret

För att kunna få grunddagpenning måste du uppfylla arbetsvillkoret. Du uppfyller arbetsvillkoret om

  • du har arbetat minst 26 veckor under de senaste 28 månaderna
  • din arbetstid var minst 18 timmar i veckan
  • du fick en lön som följer branschens kollektivavtal eller som var minst 1 331 euro per månad.

Arbetsvillkoret ändras 2.9.2024.

Efter det inräknas i arbetsvillkoret

  • en hel månad om du under månaden fått minst 930 euro i lön
  • en halv månad om du under månaden fått minst 465 euro men mindre än 930 euro i lön.

Du uppfyller arbetsvillkoret när du under de senaste 28 månaderna har arbetat totalt 12 månader som räknas in i arbetsvillkoret.

FPA kan också räkna in arbete som du haft i ett annat EU-land, EES-land eller i Schweiz.

I vissa fall kan arbete under en längre period än 28 månader räknas in i arbetsvillkoret. Det här är möjligt till exempel i följande fall:

  • du har varit sjuk
  • du har studerat
  • du har tagit hand om ditt barn, som är yngre än 3 år
  • du har deltagit i sådan verksamhet som AN-byrån ordnat.

För företagare gäller andra arbetsvillkor. Om du är företagare kan du kontakta FPA och kontrollera vilka villkoren för grunddagpenning är.

Om du har frågor får du gärna ringa servicenumret 020 692 230.

Arbetslös utomlands

I vissa fall kan du få arbetslöshetsdagpenning också när du är utomlands och söker jobb där.

Läs mer

Senast ändrad 2.7.2024