Stöd för arbetslösa som deltar i utbildning - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Utbildning och träning

Som arbetslös har du möjlighet att delta i utbildning eller i olika slag av träning. Om du gör det förbättrar du dina möjligheter att få jobb. Du kan också få stöd för den tid då du deltar i utbildning eller träning.

AN-byrån har så kallad sysselsättningsfrämjande service för arbetslösa. Sådan service är:

  • studier
  • arbetskraftsutbildning
  • jobbsökarträning
  • karriärträning
  • arbetsprövning
  • utbildningsprövning
  • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Mer information får du på AN-byrån (på standardspråk).

Kom överens med AN-byrån om att delta i sysselsättningsfrämjande service.

Du får stöd som vanligt medan du deltar i sådan utbildning eller träning som du har kommit överens om med AN-byrån. Dessutom kan du få förhöjt stöd för högst 200 dagar.

I vissa fall kan du få ersättning för resekostnader och andra utgifter som du har när du deltar i utbildning eller träning.

Senast ändrad 16.6.2023