För vilka utgifter kan man få stöd? - på lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

För vilka utgifter kan man få stöd?

Man kan inte få grundläggande utkomststöd för alla utgifter som man har. Stödet kan man bara få för nödvändiga utgifter. Sådana utgifter är till exempel utgifter för mat och bostad.

De utgifter som godkänns kan höra till utkomststödets grunddel eller till övriga grundutgifter.

Grunddelen

I grunddelen ingår vanliga utgifter i det dagliga livet. Sådana är till exempel utgifter för mat och kläder.

När du ansöker om grundläggande utkomststöd behöver du inte lämna in kvitton eller räkningar som gäller de utgifter som hör till grunddelen.

För varje enskild familjemedlem beaktas en egen grunddel.

I grunddelen ingår

 • utgifter för mat
 • utgifter för kläder
 • mindre hälsovårdsutgifter (till exempel läkemedel som man får köpa utan recept)
 • utgifter för personlig hygien och renlighet i hemmet
 • utgifter för lokaltrafik
 • prenumeration på en dagstidning
 • utgifter för telefon, datakommunikation och nätförbindelse
 • utgifter för hobby- och fritidsverksamhet
 • andra motsvarande utgifter i det dagliga livet.

Övriga grundutgifter

Du kan också ansöka om stöd för övriga grundutgifter. Om du ansöker om stöd för dessa utgifter ska du lämna in kvitton och räkningar som gäller utgifterna som bilaga till din ansökan.

Om utgifterna är skäliga, beaktar FPA dem i sin helhet.

Övriga grundutgifter är

 • skäliga boendeutgifter (till exempel hyra, vederlag, el, hemförsäkring och utgifter för underhåll av ett egnahemshus)
 • nödvändiga flyttkostnader
 • utgifter för offentlig hälsovård som inte ingår i grunddelen (till exempel klientavgifterna på en hälsovårdscentral, receptbelagda läkemedel och glasögon)
 • utgifter för kommunal barndagvård
 • utgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
 • vissa utgifter som en förälder har för att träffa sitt barn om de inte bor tillsammans
 • utgifter för att kunna få en nödvändig identitetshandling, uppehållshandling eller resehandling.
Senast ändrad 4.7.2023