Vad är utkomststöd? - på lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Vad är utkomststöd?

Du kan ansöka om utkomststöd om dina pengar inte räcker till för dina nödvändiga utgifter. Sådana utgifter är till exempel utgifter för bostad, mat, hälsovård och kläder.

Utkomststödet består av 3 delar:

  • grundläggande utkomststöd
  • kompletterande utkomststöd
  • förebyggande utkomststöd.

Grundläggande utkomststöd ansöker man om hos FPA.

Du kan också ha sådana utgifter som du inte kan få grundläggande utkomststöd för. I så fall kan välfärdsområdets socialtjänst överväga att betala kompletterande eller förebyggande utkomststöd till dig.

Ansök alltid först om grundläggande utkomststöd hos FPA. I ansökan kan du skriva för vilka utgifter du behöver kompletterande eller förebyggande utkomststöd. Det kan du göra under punkten för ytterligare information. Samtidigt kan du be att FPA skickar din ansökan till välfärdsområdets socialservice, så att den kan behandlas där.

Läs mer

Senast ändrad 4.7.2023