Vilka inkomster påverkar stödet?

Alla de inkomster och tillgångar som du och din familj har påverkar hur mycket du kan få i grundläggande utkomststöd. Sociala förmåner räknas också som inkomster, till exempel andra stöd från FPA.

Det grundläggande utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand. Det betyder att du först måste ansöka om andra stöd som du kan ha rätt att få.

Exempel på andra stöd som FPA betalar är:

  • arbetslöshetsförmåner
  • bostadsbidrag
  • pensioner
  • studiestöd
  • sjukdagpenning
  • föräldradagpenning
  • barnbidrag
  • hemvårdsstöd
  • underhållsstöd.

När FPA fattar beslut om utkomststöd beaktas din inkomst efter att skatten dragits av. Det kallas nettoinkomst.

Se ett exempel på hur andra stöd påverkar utkomststödet på FPA:s webbplats (lättläst).

Det är bra att komma ihåg att även alla dina tillgångar inverkar på utkomststödet. Som tillgångar räknas till exempel pengar på ditt bankkonto eller sådan egendom som du kan sälja, såsom en sommarstuga.