Vilka inkomster påverkar stödet?

Alla de inkomster och tillgångar som du och din familj har påverkar hur mycket du kan få i grundläggande utkomststöd. Sociala förmåner räknas också som inkomster, till exempel andra stöd från FPA.

Det grundläggande utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand. Det betyder att du först måste ansöka om andra stöd som du kan ha rätt att få.

Exempel på andra stöd som FPA betalar är:

  • arbetslöshetsförmåner
  • bostadsbidrag
  • pensioner
  • studiestöd
  • sjukdagpenning
  • föräldradagpenning
  • barnbidrag
  • hemvårdsstöd
  • underhållsstöd.

När FPA fattar beslut om utkomststöd beaktas din inkomst efter att skatten dragits av. Det kallas nettoinkomst.

Se ett exempel på hur andra stöd påverkar utkomststödet på FPA:s webbplats (lättläst).

Det är bra att komma ihåg att alla dina tillgångar inverkar på utkomststödet. Om du till exempel har sparat pengar på ditt bankkonto räknas pengarna som en tillgång.